Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Småviltsjakten erbjuder stor variation. Foto: Mostphotos

Låt småviltsjakten få ta en tydligare plats

LÄNSORDFÖRANDEN. Vilken plats har småviltsjakten framöver? Den hamnar lätt i skymundan när stora tassar och klövar upptar allt mer av vårt engagemang i diskussioner och debatter.

Hans Olsson. Foto: Privat

2021-01-26

Svenska Jägareförbundets gemensamma arbete med remissvaren i jakttidsprocessen visar att det finns ett stort intresse för småviltsfrågorna runt om i landet. Vi behöver slå vakt om intresset och aktivt arbeta för att även framtidens jägare ska ha möjlighet att utöva en meningsfull jakt med kunskaper som gått i arv, och där även myndigheter förstår kulturvärdet i dessa jaktformer.

När många av dagens nyblivna jägare ska börja sina jägarliv efter genomförd jägarexamen, saknas ofta en direkt koppling till någon som kan dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Här har Jägareförbundets alla kretsar en viktig roll att fylla, med erfarenhetsutbyte, utbildningar och mentorskap. Men det krävs också stöttning regionalt och nationellt, genom samordning och ett ordentligt utbud av nytt kursmaterial.

Småviltsjakten erbjuder stor variation, är ofta lättare att få tillgång till än klövviltsjakt och till rimligare priser. Jag är övertygad om att vi alla har mycket att vinna på att småviltsjakten får ta en tydligare plats i Jägareförbundet. Något som kommer att bredda perspektiven även i de andra frågorna.

Vi behöver oftare diskutera hur vi bibehåller, utvecklar och förbättrar jakten på småvilt.

Hans Olsson
Ordförande Jägareförbundet Gotland

Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 2–3/2021

Tillbaka till överblick