Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Jägarna kan hantera jakten på råbock på våren och inser att man inte kan skjuta fler bockar än vad marken bär. Problemet är kombinationen av ”bössebärare”, skriver Lars Persson.

Vårbockjakt – jägare eller ”bössebärare”

LÄNSORDFÖRANDEN. I jägarskolan lär vi oss att jaktens påverkan på bestånden av småvilt är liten, men genom predatorjakt och viltvård kan vi öka bestånden.
Det är annorlunda med hjortdjuren. Vi kan skjuta sönder en stam, det har vi gjort förut. Då var det tack vare en krets större egendomar i södra Skåne som beslöt att freda rådjuret, som stammen kunde räddas.

Lars Persson Ordförande Jägareförbundet Skåne

2021-08-02

Kanske är det därför vi i Skåne är extra gnälliga över vårbockjakten.
När jag började jaga fick jag veta att alla börjar som ”bössebärare”, men vissa utvecklas och blir jägare.
Jägarna kan hantera jakten på råbock på våren och inser att man inte kan skjuta fler bockar än vad marken bär. Problemet är kombinationen av ”bössebärare”, små marker och markägare som bara ser dollartecken i stället för rådjur, som kan ge den ”perfekta stormen” – och vips har vi bara små bockar kvar.

Jägareförbundet Skåne fortsätter arbetet för att få bort vårbockjakten i vårt län, men under tiden måste vi satsa tid och pengar på att utbilda i rådjursförvaltning.
Vi måste också få politiker och allmänhet att se helheten, inte bara detaljerna, och förstå att det är vi som bäst vet hur man förvaltar vilt på ett hållbart sätt. Men vi måste även berätta om allt som jägarna gör för att förbättra för viltet och den biologiska mångfalden.
Människan är en del av naturen och har ett stort ansvar, för det är genom vårt sätt att leva och använda jordens resurser som populationer påverkas och arter utrotas. Jakten är inte problemet – utan lösningen.

Lars Persson
Ordförande Jägareförbundet Skåne
Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 8/2021

Tillbaka till överblick