Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Svenska Jägareförbundets position är bergfast. Vi arbetar för jaktens och medlemmarnas bästa, i dag och i morgon. Foto: Mostphotos

Vår kraftkälla är vårt engagemang

FÖRBUNDSLEDARE. Jägareförbundet ska bromsa allt vi kan när det är fel, vi ska gasa på när det är rätt och vi ska samarbeta när det gynnar oss. Jägareförbundet ska vara en välkommen, pålitlig, kunnig och engagerad partner i alla diskussioner om morgondagens viltförvaltning, skriver generalsekreterare Bo Sköld.

Bo Sköld. Foto: Martin Nordström

2021-03-30

Svenska Jägareförbundet har en viktig grundläggande uppgift. Förbundet är och ska vara den hållbara jaktens och viltets advokat. Med fötterna i det lokala engagemanget, med kunskap i ryggen och med folkrörelsens kraft har vi tillsammans skapat en fantastisk jakt i Sverige. Det är vi oerhört stolta över.

Förutsättningarna för en meningsfull jakt är överlag goda i vårt land. Visst fungerar förvaltningen av varg dåligt och ställer till det för jägare i allt fler delar av landet, men ser man till helheten är det trots allt en positiv bild som framträder av jaktlandet Sverige. Vi kan konstatera att vi och jakten kommit mycket långt sedan förbundet bildades 1830. 

Men vårt arbete för den hållbara jakten tar nog aldrig slut. Att stå upp, förklara och fortsätta utveckla jakten och viltvården är en ständigt pågående process. Det handlar inte bara om rovdjuren som är ett huvudbry. Eller om blyförbud från EU eller övertolkningar av nyttjanderätten i fjälljakten. Eller om myndigheter som vill centralisera viltförvaltningen och köra över det lokala, eller om de som vill sätta en ostkupa över landskapet och stänga ute både människor och brukande.

Inte heller är det skogs- och jordbrukets ibland ensidiga utpekande av viltet som problem. Nej, det är allt detta som jag radat upp och lite till som är vår uppgift från medlemmarna.

Detta är utmaningar vi ska hantera och vi måste göra det klokt. Jag är övertygad om att vägen framåt är given. Vi ska bygga vidare och utveckla det framgångsrecept som redan finns. Det bygger på fakta, lokal kunskap, engagemang, samverkan och vår gemensamma kraft. Vi ska tillsammans lösa dialogen med skogsbruket och lantbruket.

Vi ska arbeta hårt för att begränsa osakliga inskränkningar i jakten, oavsett var de kommer ifrån.

Förbundet ska bromsa allt vi kan när det är fel, vi ska gasa på när det är rätt och vi ska samarbeta när det gynnar oss. Svenska Jägareförbundet ska vara en välkommen, pålitlig, kunnig och engagerad partner i alla diskussioner om morgondagens viltförvaltning. Vårt genuina intresse, kunskap och engagemang för viltet, naturen och jakten är vår kraftkälla.

Svenska Jägareförbundets position är bergfast. Vi arbetar för jaktens och medlemmarnas bästa, i dag och i morgon.

Vi är ensamma om att verka på alla arenor och varje dag arbetar våra förtroendevalda och vår personal för jaktens och viltets bästa i alla sammanhang.

Genom ditt engagemang och ditt medlemskap i Svenska Jägareförbundet gör du skillnad för framtidens jakt.

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 4/2021

Tillbaka till överblick