Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

I en situation när våra motståndare är aktiva i sitt påverkansarbete behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna. Foto: Stefan Johansson/Mostphotos

Ofta glömd – alltid viktig

FÖRBUNDSLEDARE. När våra motståndare är aktiva behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna. Vi måste finnas på plats på EU-nivå, vi måste ha kunskap om när och hur man ska agera – och vi måste göra det tillsammans med andra, skriver förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2021-05-27

För den som följer jaktdebatten är det lätt att få bilden att det främst handlar om vad regeringen, riksdagen och våra myndigheter sysslar med som har betydelse för jakten i Sverige.

Ibland passerar begrepp som art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet eller vapendirektivet, men det är tyvärr sällan som några djupare analyser följer. Oftast avfärdas detta med att ”det är EU:s fel”.

Jag har arbetat med jaktfrågor på europeisk och internationell nivå i över ett decennium och kan konstatera att framför allt EU har ett orimligt stort inflytande på jakten i Sverige.

För att nämna några tydliga och ofta omdiskuterade exempel. Skarvjakten, eller snarare frånvaron av förvaltning, är en direkt konsekvens av EU:s stelbenta tolkningar av ett föråldrat fågeldirektiv. Kommande förbud mot blyammunition, hur det till sist blir och när det väl kommer, är en fråga som EU:s institutioner initierat och som vi måste hantera med tydlighet på hemmaplan.

Vapendirektivet och dess implementering är en annan fråga från EU där Jägareförbundets och andras arbete tvingat politiken att ta hänsyn till verkligheten. EU-förbudet mot handel med sälprodukter står i bjärt kontrast till de svenska principerna om hållbart nyttjande. Och så vargfrågan, där EU-kommissionen i över ett decennium aktivt motarbetat en förvaltning som tar hänsyn till människors behov, lokalt och regionalt.

Det finns förstås både positiva och negativa saker att säga om EU-samarbetet. Helt klart är att för en svensk framstår i många stycken EU:s politiska processer och arbetssätt som främmande. Den ansiktslösa byråkratins tondövhet, bristen på transparens och sista minuten-kompromisser långt ifrån där människor befinner sig.

I Sverige finns en utbredd tendens hos beslutsfattarna att agera för sent och saktfärdigt i EU-processerna. Då EU-frågor väl debatteras i svenska medier, är ofta besluten i praktiken redan fattade.

Det finns många frågor som är tuffa utmaningar för vilken jägarorganisation som helst, men vi står inte ensamma. Tillsammans med 37 andra medlemsorganisationer är vi en del av FACE, som företräder sju miljoner europeiska jägare, och Jägareförbundet har en central roll i arbetet på europeisk nivå.

I en situation när våra motståndare är aktiva i sitt påverkansarbete behövs motvikter som tydligt står upp för jakten och jägarna.

Jägareförbundet har därför alltid sett det som en viktig uppgift att inte bara påverka enskilda EU-beslut för jaktens och jägarnas bästa, utan även att arbeta för ökad medvetenhet om hur processerna fungerar: Var, när och hur besluten fattas, vem som är ansvarig.

Summeringen är enkel. Vill vi ligga i framkant och påverka utvecklingen är det tydligt: Vi måste vara på plats, vi måste ha kunskap om när man kan och ska agera – och vi måste göra det tillsammans med andra.

Ditt medlemskap i Svenska Jägareförbundet bidrar till detta arbete och det vill jag tacka dig för.

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 6/2021

Tillbaka till överblick