Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Dirk Rueter/Mostphotos

Ett hån mot dem som drabbas av vargen

FÖRBUNDSORDFÖRANDE. Jägareförbundets budskap till beslutsfattare på alla nivåer, från riksdagsledamöter till ansvarig myndighet och EU-kommissionen, är tydligt: Vargförvaltningen i Sverige har havererat och ni måste ta ansvar för att rätta till detta, skriver Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

2021-12-23

Jul- och nyårsfirande är i antågande. Förhoppningsvis får vi alla möjlighet att tillbringa helgerna tillsammans med nära och kära.
I skrivande stund är världen på väg in i ännu en fas av nedstängning och begränsningar i kölvattnet av pandemin.
Vi tänker på dem som drabbas och dem som ser till att allt runt omkring oss fortsätter att fungera.

Men strax efter nyår är det dags. Då ska vi jägare hantera det licensjaktsbeslut som fastställdes tidigare i höst.
33 vargar i fem län blev tilldelningen. Ett beslut som de flesta inser var ett helt orimligt besked från ansvariga myndigheter. 33 vargar kommer på inget sätt att föra oss närmare det riksdagsbeslut som trots allt ska utgöra grunden för svensk vargförvaltning.

Inte heller kommer det att påverka koncentrationerna av varg, vilket myndigheten helt tycks ha glömt bort var en central del i beslutet.
Inte heller kommer avskjutningen att ta bort mer än en liten flisa av den betydande tillväxt som vargstammen har i Sverige och Skandinavien.

Det är helt enkelt ett hån mot alla dem som tvingas leva med vargen runt knuten och vars verksamhet drabbas stenhårt av varg och andra rovdjur.
Svenska Jägareförbundet är tydligt: 100 vargar måste fällas i vargjakten detta jaktår. Svensk vargförvaltning har grundligen havererat.

Beslut från riksdagen har förvanskats och snart riskerar Sverige att förlora sin beslutanderätt i frågan. Med den beslutade avskjutningsnivån är risken överhängande att vi snart har mellan 500 och 600 vargar i landet. Då hamnar vi på en nivå som är mer än dubbelt så stor mot vad riksdagen beslutat.

Denna utveckling måste vändas och det borde ha skett för flera år sedan. Det är uppenbart att det finns ett betydande motstånd på tjänstemannanivå i landets olika myndigheter som hanterar rovdjuren.
En inventering i riksdagen visar dock att det finns en bred och mycket stor majoritet som är för en betydligt mindre vargstam. Framför allt vill de folkvalda att de beslut som riksdagen fattat ska efterlevas. Det vill Jägareförbundet också, även om vi vill gå ännu längre.

Detta är åsikter och krav vi har framfört på bred front till alla beslutsfattare vi träffat. Från kretsars och länsföreningars möten med riksdagspolitiker över hela skalan, till möten med ansvarig generaldirektör och den högsta ansvariga tjänstemannen i EU-kommissionen.

Budskapet har varit entydigt och omöjligt att missa. Vargförvaltningen i Sverige har havererat och ni måste ta ert ansvar för att rätta till detta.
Behövs det nya beslut, så ta dem.
Behövs det ny styrning av myndigheter, se då till att det sker.
Och gör det nu!

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 1/2022

Tillbaka till överblick