Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Dirk Rueter/Mostphotos

Miljödepartementet måste befrias från vargen

FÖRBUNDSLEDARE. Vargfrågan är politiskt het, vilket är bra under valåret 2022. Våra folkvalda, av alla politiska kulörer, behöver bekänna färg före valdagen. Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta vara en blåslampa i frågan tills förändring sker, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-04-05

Jag hoppas att ingen har missat att Svenska Jägareförbundet bedriver en bredkampanj för att förändra den svenska vargförvaltningen.
Alltför länge har denna varit i händerna på byråkrater, både i EU och på hemmaplan, som förvanskat och fördröjt de beslut som riksdagen fattat gällande vargstammen. Det är onekligen hög tid att Sverige får en ny och fungerande vargförvaltning.

Skälen är uppenbara. Om utvecklingen och tillväxten av den svenska vargstammen fortsätter i samma takt som den tillåtits göra, kommer Sverige snart att förlora både kontrollen och beslutsbefogenheterna i vargförvaltningen.
EU förhindrar nämligen att ett större uttag än 15 procent av en population görs. Om vargstammen i Sverige ökar till 600 djur blir det näst intill omöjligt att pressa ner den till de nivåer som riksdagen har bestämt.

Dagens nivå på runt 400 vargar – före vårens valpning – kan snabbt bli betydligt större. Framför allt är det redan nu betydligt fler än det intervall, 170–270 vargar, som riksdagen beslutade 2013.

Ett problem i sammanhanget är som ni säkert vet att EU:s art- och habitatdirektiv, och då kanske främst EU-kommissionens orimligt rigida tolkning av detsamma, ligger som en blöt filt över hela frågan.
Ska detta förändras krävs samverkan internationellt och politisk vilja på regeringsnivå. En vilja som varit minst sagt bristfällig under lång tid.
Mer positivt är att förbundet har kunnat konstatera att vargfrågan nu är politiskt het. Det är bra ett valår som detta. Våra folkvalda, av alla politiska kulörer, behöver bekänna färg före valdagen. Vad vill deras partier i vargförvaltningen?

Jag kan vidare konstatera att åtminstone Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har stämmobeslut eller motsvarande om att vargstammen ska vara betydligt mindre än den vi har i dag. Det är ett gott första steg. Låt inte dagspolitiken vara ett hinder för de politiska lösningar som krävs. Börja prata och förhandla med varandra.
Jag önskar så klart att sittande regering börjar ta nödvändiga beslut redan nu. Att markant öka trycket på ansvarig myndighet att verkställa de beslut som riksdagen redan fattat, borde vara prioritet ett.

Vidare vore det önskvärt att påbörja arbetet med att flytta ansvaret för vargförvaltningen till Näringsdepartementet, som ansvarar för frågor som rör annat jaktbart vilt. Vargen är på inget sätt utrotningshotad i Sverige och bör förvaltas som annat vilt. Finland har en snarlik lösning om man behöver goda exempel. Även om processen säkert kan ta ett tag finns det i grunden inga skäl alls att inte börja så snart som möjligt.

Vargförvaltningen i Sverige förtjänar en nystart och Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta vara en blåslampa i frågan tills förändring sker.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 4/2022

Tillbaka till överblick