Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Informera dig om vad politikerna vill i dina viktigaste jaktpolitiska frågor och gör ett klokt val i september. Foto: Hanna Oscarsson

Det viktiga riksdagsvalet

FÖRBUNDSLEDARE. Den 11 september är det val. Den tillträdande regeringen har många viktiga jaktpolitiska frågor att hantera och Jägareförbundet kommer att försöka påverka i önskad riktning. Du bidrar med ditt medlemskap – och genom att göra ett klokt val, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson. Foto: Martin Källberg

2022-08-29

Jag gissar att det är få läsare som missat att det snart är riksdagsval. Den 11 september avgörs det vilket eller vilka partier som ska styra Sverige de kommande åren – och vilka styrkeförhållanden som kommer att råda i riksdagen.

Det är alltid viktigt att rösta, som medborgare anser jag att vi bör informera oss och göra våra röster hörda när våra folkvalda ska utses.

I en tid med många utmaningar och i en skakig omvärld är det extra viktigt.

Jag förväntar mig inte att de jaktpolitiska frågorna ska ligga allra högst upp på den politiska dagordningen, men kan notera att framför allt vargförvaltningsfrågan har debatterats intensivt under våren och försommaren. Detta givetvis på grund av det arbete som vi tillsammans i Svenska Jägareförbundet har gjort när vi uppvaktat politikerna runt om i landet.

Såväl regering som riksdag har under året tagit viktiga kliv framåt i frågan. Jag noterar även att Frankrikes president Emmanuel Macron under sommaren meddelat att han tänker arbeta för att flytta vargen från bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar) i EU:s art- och habitatdirektiv.

Det är bra att fler länder i EU, utöver Sverige, erkänner behovet av denna förändring.

Den regering som tillträder i höst kommer utöver rovdjursförvaltningen att ha ett antal viktiga jaktpolitiska frågor att hantera under mandatperioden. Frågor som berör och påverkar jakten i Sverige för lång tid framöver.

Tyngst och mest komplex är sannolikt fjälljaktsfrågan, där Renmarkskommitténs arbete ska presenteras under nästa mandatperiod.

Hur vi förvaltar och nyttjar en så stor yta av landet är helt centralt för förbundet, våra medlemmar och för samhället i stort. Det måste bli en lösning som fungerar och håller över tid.

Sannolikt inför EU under kommande år ett förbud mot bly i jaktammunition.

Säl och skarv fortsätter att utgöra problem som måste lösas.

Gässen är en utmaning och jag noterar allt fler röster som påpekar brister i dagens älgförvaltningssystem.

Klövviltstammarnas storlek och förvaltning lär fortsätta att engagera, liksom vårbockjakten.

Därtill kan läggas fältviltets förutsättningar i det moderna odlingslandskapet, skjutbanornas betydelse och framtid och vapendirektivets implementering. Dessutom jakten på ejder, tillgängligheten för funktionsnedsatta jägare och djurrättsextremister som stör och förstör.

Listan är lång och jag får tyvärr inte plats med allt här.

Svenska Jägareförbundet bevakar, följer upp och försöker påverka beslutsfattarna i alla dessa frågor och allt annat som dyker upp framöver. Där bidrar även du med ditt medlemskap och engagemang.

Så informera dig om vad politikerna vill i dina viktigaste jaktpolitiska frågor och gör ett klokt val i september.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 9/2022

Tillbaka till överblick