Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Ett av de upphandlade uppdragen är Vilt och trafik. Foto: Madeleine Lewander

Diskutabelt värde av offentlig upphandling

Det upphandlingssystem som i januari 2021 ersatte Jägareförbundets allmänna uppdrag ska utvärderas av Naturvårdsverket. Det finns goda skäl för dagens beslutsfattare att verkligen syna om detta system är optimalt för viltvården i Sverige, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Dag Lidén.

Dag Lidén. Foto: Magnus Rydholm

2022-12-19

Svenska Jägareförbundet har de senaste dryga 80 åren haft uppdraget att leda och organisera jakten och viltvården i Sverige.
Ett uppdrag förbundet och våra aktiva medlemmar har tagit på stort allvar och utfört med regeringens och riksdagens gillande sedan 1938.
Upplägget ändrades av dåvarande regeringen i januari 2021. Allmänna uppdraget omstöptes då till ett treårigt organisationsbidrag samt upphandling av fyra utpekade områden.
Verksamhetsområdena viltövervakning, viltprovtagning, adaptiv klövviltsförvaltning samt vilt och trafik är numera områden där förbundet utför specifika uppgifter som Naturvårdsverket gjort en offentlig upphandling av.
Svenska Jägareförbundets anbud vann på alla områden och vi var dessutom den enda anbudslämnaren. Enkelt uttryckt gör vi i dag ungefär det vi gjort under lång tid tidigare. Med skillnaden att verksamheten nu är mer styrd, reglerad och uppbunden av avtal.
Man kan onekligen argumentera att saker och ting som ges i uppdrag från det offentliga ska skötas på ett korrekt sätt. Den avgörande skillnaden mellan andra offentliga upphandlingar och Jägareförbundets uppdrag är att det senare bekostas av jägarna själva, via inbetalningar till det statliga jaktkortet.
Det är alltså inte skattemedel som bekostar viltvården i Sverige, det är jägarkåren som både betalar och ofta utför densamma. Det kan i sig tyckas vara anmärkningsvärt.
Förbundet ställer sig tveksamt till om detta upplägg med upphandling är meningsfullt i längden. Det finns få, om ens någon, annan aktör som över hela Sveriges yta kan leverera det som Naturvårdsverket beställer. Framför allt inte till den kvalitet som Jägareförbundet står för, allt sedan 1938.
Under upphandlingsprocessen tvingas dessutom både förbundet och myndigheten spendera tid och resurser på att genomföra upphandlingarna. Pengar och tid som borde kunna komma till bättre nytta.
De avtal som Jägareförbundet tecknat löper ut i december 2023 (de flesta kan, om parterna vill, förlängas med ett år i taget, upp till två år) och Naturvårdsverket ska före årsskiftet 2023 utvärdera hur det fungerat.
De flesta inser att det finns goda skäl för dagens beslutsfattare att verkligen syna om dagens upplägg med upphandling är optimalt för viltvården i Sverige.
Jägareförbundet har länge påtalat att spelreglerna för Viltvårdsfonden och de uppdrag som förbundet utför, måste vara långsiktiga och hållbara. Dessutom krävs givetvis hushållning med resurserna.

Det behövs ett omtag gällande upphandlingen av viltvårdsinsatser. Till nytta för Jägareförbundet, myndigheten, jägarna och viltvården.

Dag Lidén
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 12/2022

Tillbaka till överblick