Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Tillväxten av vargstammen i södra delarna av Sverige påminner en hel del om den så kallade ketchupeffekten. Först nästan inget, sedan kommer alldeles för mycket på en gång. Foto: Bo Williamsson/Mostphotos

Ketchupeffekt i sydsvensk vargtillväxt

Tillväxtområdet för vargstammen finns nu i södra Sverige – och Naturvårdsverket har korrekt beslutat att licensjakt ska genomföras även där. Då är det oerhört viktigt att länsstyrelserna i syd drar nytta av lärdomar från de traditionella varglänen, skriver Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

2023-07-26

Tillväxten av vargstammen i södra delarna av Sverige påminner en hel del om den så kallade ketchupeffekten. Först nästan inget, sedan kommer alldeles för mycket på en gång.

Sett till inventering och tillväxt av revir i det södra förvaltningsområdet är det uppenbart att den stora klumpen ”vargketchup” ännu inte lämnat flaskan, men den är definitivt på väg.

Naturvårdsverket har tagit ett korrekt beslut om att det kan bli licensjakt på varg i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Hur det i slutändan ska fördelas numerärt har delegerats till de berörda länsstyrelserna.

Att länsstyrelserna får besluta om vargjakt är ett korrekt och adaptivt sätt att hantera en snabbt växande vargstam. Detta är också den modell som Svenska Jägareförbundet under lång tid förespråkat och argumenterat för gentemot myndigheter och politiska beslutsfattare.

Ett arbete som får anses ha gett effekt.

Södra Sverige är nu tillväxtområdet för vargstammen. Vargreviren och numerären, från Södermanland till Skåne, ökar i snabb takt. Vilket dessutom är en del av den nationella förvaltningsplanen.

Tillväxt i syd ska ge avlastning i de mellersta delarna av landet, där man länge burit hela den nationella vargbördan på egen hand.

Det finns numera dessutom en bred och tydlig politisk majoritet för att sänka vargstammen.

När nu nya länsstyrelser, som aldrig tidigare har hanterat stora rovdjur, ska ta sina första steg i förvaltningen av varg, är det synnerligen viktigt att det blir rätt från början. Det tog alldeles för många år innan myndigheter och beslutsfattare i de traditionella varglänen landade rätt.

Dessutom pågick en juridisk cirkus där överklaganden fördröjde och ibland till och med stoppade besluten om licensjakt.

Det finna inga som helst skäl för de nu aktuella länsstyrelserna i södra Sverige, att inte dra nytta av dessa dyrköpta lärdomar.

Kunskapen finns dels hos Jägareförbundet, dels hos de länsstyrelser där denna verksamhet numera nästan är rutinhantering i viltförvaltningen.

Skulle man i södra Sverige välja att försöka hitta nya och egna lösningar för licensjakten kan vi enkelt förutse att de står inför en mängd överklaganden, osäkerhet och i värsta fall en fördröjd start på licensjakten.

Till nytta för ingen – och dessutom helt i onödan.

Så försök inte uppfinna hjulet på nytt! Lyssna och lär av dem som gjort resan tidigare – och våga ta rätt beslut.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 8/2023

Tillbaka till överblick