Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: ifeelstock/Mostphotos

Påverkan på rätt plats

FÖRBUNDSLEDARE. Det är viktigt att vi jägare påverkar besluten på rätt plats. Jägareförbundet har därför, som enda europeiska jägarorganisation, personal på plats i Bryssel. Detta för att bevaka våra intressen inom EU – som har stor påverkan på den svenska jakten, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-09-26

Som alla vet har EU:s olika institutioner stor betydelse för hur jakten och viltvården bedrivs i Sverige och resten av unionen. Det är inte sällan man hör jägare mer eller mindre svära öppet över allt krångel som EU ställer till.

Ofta med fog, men inte alltid. Vi är i ärlighetens namn ganska bra även i Sverige på att krångla till det.

Men onekligen har EU stor påverkan på vår jaktliga verksamhet. Är det inte rovdjurspolitiken som EU lägger sig i, är det skyddet av skarv och säl eller diverse mindre genomtänkta beslut om vilken ammunition vi får använda.

Just därför är det viktigt att vi jägare påverkar besluten på rätt plats. Svenska Jägareförbundet har personal på plats i Bryssel för att bevaka våra frågor. Något vi är ensamma om bland de europeiska jägarorganisationerna.

Dessutom är vi en vital och aktiv medlem i den europeiska jägarorganisationen FACE som samlar runt sju miljoner europeiska jägare. Detta arbete kräver både kompetens, erfarenhet och långsiktighet om man ska påverka besluten. Vi måste dessutom arbeta under hela processen, och få genomslag innan beslut är fattade och skickas över till medlemsstaterna för implementering.

Jägareförbundet arbetar kontinuerligt med flera frågor på EU-nivån. Jag vill här lyfta fram arbetet som vi just nu gör i fråga om de stora rovdjuren och väntade begränsningar gällande blyammunition.

De flesta känner förhoppningsvis till den satsning i vargfrågan, ”Tålamodet är slut”, som förbundet genomförde fram till riksdagsvalet 2022. Vårt budskap var tydligt och jag uppfattar att de folkvalda gett oss ett starkt och brett politiskt stöd för våra krav att förändra rovdjurspolitiken.

Nu fortsätter arbetet på nästa nivå, när vi samverkar med andra förbund runt om i EU.

Det strategiskt viktigaste målet är givetvis en flytt av vargen i bilagorna till art- och habitatdirektivet. En grundförutsättning för en långsiktigt acceptabel förvaltning.

Allt tyder på att det med tiden blir ett europeiskt förbud mot bly i ammunition. Sverige har redan gjort det stora arbetet när vi gick över till stålhagel på skjutbanorna och förbjöd blyhagel över våtmarker.

Nu gäller det att se till att de nya reglerna, när de väl kommer, landar på ett för jägarna acceptabelt sätt.

Vi har krav på politiken att försvara jägare och sportskyttars behov av väl fungerande och prisvärd ammunition för alla delar av vår verksamhet.

Vi behöver permanenta undantag för vissa kalibrar och övergångsregler som är rimliga.

Likaså behöver vi slå vakt om att våra skjutbanor har krav som garanterar att de finns kvar och kan utvecklas. I dag är trenden den rakt motsatta och det finns risk att nya regler gör det ännu värre.

Det finns som ni förstår mycket att göra och bevaka. Förbundet är på plats, och påverkar.

Vi kommer, i samverkan med andra goda krafter, att ta striden för jägarkåren.

Såväl i EU som på hemmaplan.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 10/2023

Tillbaka till överblick