Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Nytt nätverk för bevakning av djur och natur

Ett varmare klimat och öppnare gränser gör att många oönskade arter, parasiter och smittor kommer i en allt snabbare takt in i landet. Nu startar Svenska Jägareförbundet och SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ett nationellt nätverk för att hålla uppsikt över våra vilda djur och vår natur.

2011-12-27

bild: Daniel Ligné

Ett varmare klimat och öppnare gränser gör att många oönskade arter, parasiter och smittor kommer i en allt snabbare takt in i landet. Nu startar Svenska Jägareförbundet och SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ett nationellt nätverk för att hålla uppsikt över våra vilda djur och vår natur.

Våra svenska jägare tillbringar tillsammans mer än 7 miljoner dagar i skog och mark varje år. Jägarnas roll som naturbevakare är ovärderlig för att identifiera förändringar hos de vilda djuren och i naturen.

-Därför är det naturligt att vi formaliserar ett samarbete mellan SVA och jägarna där vi både kan bevaka naturen och kan göra riktade provtagningar för att se om till exempel enskilda smittor eller parasiter finns i landet eller om de ökar i utbredning och omfattning, säger Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent och ansvarig för den nystartade organisationen på Svenska Jägareförbundet.

Idén kom förra vintern då de första fynden av rävens dvärgbandmask i dök upp i Sverige. Jägarna samlade på kort varsel in 3000 rävar från hela landet och man kunde snabbt få en bild av smittans omfattning och utbredning.

-Det finns en jägare i varenda by i Sverige och vi kan dels fylla en funktion som observatör men också som insamlare av prover till myndigheter och forskare. Sist men inte minst kan jägarna snabbt organisera motåtgärder som till exempel avlivning av sjuka djur.

Den första uppgiften för det nystartade nätverket blir att samla in prover från Sveriges alla kommuner för att fortsätta övervaka rävens dvärgbandmask. Det finns även andra angelägna uppgifter som att hitta mårdhundar och tvättbjörnar och den för våra hundar så otrevliga franska hjärtmasken – vilken nyligen hittades i Småland. I våra grannländer ser vi oroande tendenser att rabies ökar igen och den obotliga afrikanska svinpesten sprider sig snabbt bland vildsvinen i Ryssland.

- Inga är bättre skickade än vi jägare att ha kontroll på de vilda djuren och naturen och slå larm när förändringar sker, avslutar Daniel.

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, 070 3300 673

Tillbaka till överblick