Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet förstärker i Bryssel

EU:s påverkan på natur- och viltförvaltning ökar. Som en konsekvens av detta stärker nu Svenska Jägareförbundet sin representation i Bryssel med Johan Svalby för att sprida fakta och kunskap om svensk jakt och viltförvaltning. Han har mångårig erfarenhet från FACE, den europeiska samarbetsorganisationen för jägare.

2017-04-25

– Vi anser att det finns behov av en stark närvaro i Bryssel. Dels för ökat informationsutbyte, dels samverkan med olika intressenter och en ökad bevakning av den svenska jakttraditionen, säger Torbjörn Larsson 1:e vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

För närvarande har Svenska Jägareförbundet en gemensam intressebevakning via den europeiska samarbetsorganisationen för jägare (FACE,) samt genom Nordiskt Jägarsamvirke som arbetar för att ta tillvarata de nordiska jaktintressena. Bägge organisationerna finns på plats i Bryssel. Men för att möta EU:s utvidgade intresse kring natur- och viltförvaltningsfrågor känner förbundet behov att förstärka sin närvaro och kompetens ytterligare.

– Johan Svalby, med mångårig erfarenhet från FACE, har engagerats och kommer bli en utmärkt förstärkning för Svenska Jägareförbundet. Det handlar om att säkerställa ett bra påverkansarbete som i första hand handlar om att sprida fakta och kunskap om svensk jakt och viltförvaltning, säger Bo Sköld generalsekreterare.

Från och med 1 juni 2017 kommer Johan Svalby arbeta för förbundet i rollen som ansvarig för internationell intressebevakning, med placering i Bryssel. Han kommer även på del av tjänst arbeta för Safari Club International (SCI).

– Samarbete och delaktighet är centralt för att lyckas påverka EU. Därför behövs hög kompetens och erfarenheter på plats. Det få vi med denna förstärkning, säger Bo Sköld.

För mer information kontakta:

Bo Sköld, generalsekreterare 072-541 59 64

Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande070-818 81 00

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 155 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Tillbaka till överblick