Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Det går bra för Sveriges mest hotade fågel – fjällgåsen

Fjällgåsen var i princip utrotad. Men under de tio senaste åren har ett febrilt arbete från Projekt Fjällgås inneburit att stammen av fjällgäss ökar.

2020-07-02

Fjällgåsen var i stort sett bara ett minne. I Arjeplogsfjällen fanns endast en spillra kvar. Problemet var att gässen ofta dog utmed sin vanliga flyttväg till övervintringsområdena i Grekland och Asien. Redan i slutet av 1970-talet påbörjade Svenska Jägareförbundet Projekt Fjällgås för att rädda fågeln, som anses globalt hotad. Åtgärderna bestod bland annat av uppfödning och utsättningar. Men det var en vågad idé om att få gässen att övervintra runt Holland istället, som har varit nyckeln till att stammen nu ökar.

– Man använde vitkindade gäss som adoptivföräldrar i Arjeplogsfjällen, och de tog med sig sina fjällgåsungar till Holland. Idag övervintrar fjällgässen i Holland och även Tyskland. Dödligheten under flyttningen är nästan ingen alls, säger Niklas Liljebäck som är projektkoordinator på Svenska Jägareförbundet.

Under de närmsta dagarna görs nya utsättningar i fjällen.

– Under de tio sista åren har det hänt mycket. Vi har nu mellan 100 och 140 fjällgäss som återvänder till häckningsplatsen i Arjeplogsfjällen.

Eftersom fjällgåsen har en stark drift att återvända till platsen där de lär sig flyga har spridningen över fjällvärlden gått långsamt. Därför planerar nu projektet för en ny utsättningsplats och därmed underlätta för gässen att återetablera sig på flera platser.

– Under sommaren 2020 kommer drygt 70 fjällgäss uppfödda i fångenskap sättas ut i fjällen. Ungefär 25 av dessa kommer vi släppa på den nya platsen i Gällivare kommun. Det är ett stort steg i Projektets drygt 40 åriga historia, säger Niklas Liljebäck.

För mer information:

Niklas Liljebäck, 070-330 06 80

Fakta om projektet.

Huvudman för Projekt Fjällgås är Svenska Jägareförbundet, som samarbetar med Nordens Ark och Norrbottens ornitologiska förening. Projektet ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram som koordineras av Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Tillbaka till överblick