Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Den 8 oktober startar numera jakten på älg. Foto: Erik Mandre/Mostphotos

Älgjakten – jaktstarten allt mer utspridd

PRESSMEDDELANDE. Den andra måndagen i oktober var tidigare ett datum som fanns djupt rotat i Jägarsverige. Men när älgjaktstarten fastställdes till 8 oktober börjar många jaktlag jaga utifrån helt andra parametrar.
– Långt ifrån alla jaktlag börjar jaga älg den 8 oktober, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

2022-10-06

Under tio års tid har det pågått en medveten minskning av älgstammen. Avskjutningen har minskat från cirka 100 000 älgar till 82 000 förra året. När sedan regeringen valde att ändra jaktstarten i södra Sverige har det fått till effekt att många jaktlag inte börjar jaga förrän lite senare – ibland flera veckor.
– Det kan finns många olika orsaker till att man inte börjar den 8 oktober. Det kan vara att man vill undvika att ta ut semesterdagar, att älgens brunst inte är avslutad eller att jaktlagen bedömer att de hinner att fälla tilldelningen även om de börjar lite senare, samt en del vill hålla kvar i den gamla traditionen, säger Anders Nilsson.
Trots denna förändring av älgjakten har inget förändrats när det gäller upplevelsen av jakten.
– Älgjakten är speciell. Man jagar ofta över större områden. Grannar som annars jagar för sig själva går samman. Utflyttade barn och släktningar kommer hem. Hela familjer deltar och det blir ofta en känsla av folkfest, säger Anders Nilsson. 

Svenska Jägareförbundet arbetar för att älgstammen ­– efter jakten ­– ska hålla en hög kvalitet, det vill säga en bra sammansättning av kor, tjurar och kalvar där medelåldern på vuxna djur är relativt hög.
– När stammen minskat så ökar kraven på att jägarna fäller rätt djur så vi får en bra älgstam. Undersökningar från Sveriges Lantbruksuniversitet visar på att jägarkåren nu tycker att det är dags att låta älgstammen öka något igen.
– Mycket fokus kring älgjakten hamnar på vad som ska fällas. I jägarkretsar diskuteras oftast mer kring hur många och vilka djur vi vill ha kvar efter jakten. Det är ju dessa som skapar förutsättningar för framtiden, säger Anders Nilsson. 

Här hittar du älgrecept.

För mer information: 
Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent, 070-339 90 63

Tillbaka till överblick