Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

Bilder på vilda djur kan med rätt systematik skapa kunskap om viltstammarnas storlek. På bilden två uttrar. Foto: Filip Ånöstam

Kameror kan ge ny kunskap om viltet

Kan all manuell inventering av vilt ersättas med viltkameror? Svenska Jägareförbundet utvecklar tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet en ny metod.
– Vi utvecklar nu den svenska viltövervakningen. Ett projekt där vi med hjälp av viltkameror ska kunna beräkna tätheter och på ett systematiskt sätt följa våra viltstammar kan revolutionera kunskaperna om viltstammarna, säger Filip Ånöstam, projektledare på Svenska Jägareförbundet.

2023-05-04

Från Skåne i söder till Norrbotten i norr, upprättar Svenska Jägareförbundet nu referensområden med viltkameror. Det är totalt 216 kameror jämnt fördelat på sex områden. Med hjälp av teknik och en avancerad metodik ska förbundet undersöka hur viltövervakningen i Sverige kan utvecklas – där betydligt fler arter kan fångas upp tillskillnad från dagens metoder.

– Syftet är att utveckla en modell där vi inom dessa områden kan beräkna tätheter och följa utvecklingen hos allt vilt, från skogshare till älgar, samt följa andra faktorer som kan påverka viltet och förvaltningen som väderdata och växtlighet.

Metoden har valts tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och använts både nationellt och internationellt. Den går ut på att viltkameror sätts ut på ett halvt slumpmässigt sätt, avståndet mellan varje kamera är fast vilket innebär att den miljö som kameran hamnar i är slumpen som avgör.

Samtidigt som detta projekt pågår utvecklas Viltbild.se, en plattform som både kommer kunna hantera bilderna från referensområden och kommer kunna samla in bilder från jägarnas viltkameror. När bilderna har laddats upp på viltbild kommer de sedan automatisk bli analyserade och samtliga individer kommer artbestämmas med hjälp av artificiell intelligens.

– Med data från referensområden och jägarnas bilder kommer vi i framtiden få ett gediget underlag för att kunna uttala oss om läget hos våra viltstammar och dess status inom hela landet, säger Filip Ånöstam.

Referensområden finns i:
Skåne
Östergötland
Värmland
Gävleborg
Jämtland
Norrbotten

För mer information:

Filip Ånöstam, projektledare, Svenska Jägareförbundet, 070-330 06 38.

Tillbaka till överblick