Svenska Jägareförbundet

Meny

Turerna har varit många och Jägareförbundets arbete med fjälljaktsfrågan under de senaste åren. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

EU och fjälljakten

2006 klagade tre flygföretag i Norrbotten på länsstyrelsens beslut att begränsa möjligheten för jägare bosatta utanför Sverige att jaga på statens marker i fjällområdet. Detta blev början på en historia som vi ännu inte sett slutet på.

Till att börja med resulterade detta i att regeringen ändrade i rennäringsförordningens §3 på så sätt att alla jägare jämställdes oavsett var de var bosatta. Sedan har turerna varit många och Jägareförbundets arbete med fjälljaktsfrågan var i början av 2000-talet i stort sett fokuserad på att få regeringen ändra sitt, som Jägareförbundet såg det, förhastade och onödiga beslut.

Här nedan hittar du material runt detta ämne:


2022-01-12 2022-01-12