Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr?

Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska Jägareförbundet berättar mer om Renmarkskommittén i denna film. Ska samebyar få ensamrätt att upplåta all jakt och fiske på 30 procent av Sveriges yta?

2022-03-22

I praktiken handlar det om en utredning, tillsatt av regeringen, som ska fastställa om samebyar som är att likna vid ekonomiska föreningar, ska få ensamrätten att upplåta all jakt och fiske på statens marker i norr.
Detta på ett område som motsvarar cirka 30 procent av Sveriges yta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tillbaka till överblick