Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Farhågorna bland mötesdeltagarna var att resultatet av utredningen skulle kunna leda till att grannar och arbetskamrater inte längre får jaga och fiska på samma villkor och till samma priser eller inte alls. Foto: Lotta Olovsson

Stort informationsmöte om jakten i norr drog fullt hus

- Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen och vad den kan komma att innebära då många jägare, fiskare och även politiker ännu inte vet vad detta handlar om.
Det säger Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten och ledamot i Svenska Jägareförbundets Fjällråd som medverkade i det stora och mycket välbesökta informationsmötet i Kiruna om jakten i norr och Renmarkskommitténs pågående utredning.

2022-03-30

Kvällens informatörer var Birgitta Isaksson och Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor vid Svenska Jägareförbundet som också sitter med i expertgruppen knuten till utredningen av renskötsellagstiftningen.

Oro för splittring och orättvisa
Mötet som även livesändes via Facebook lockade totalt hela 370 deltagare varav 150 var på plats i Kiruna.
Frågorna duggade tätt från besökarna och gemensamt var att många hyste en stor oro för vad detta kan innebära. Farhågorna bland mötesdeltagarna var att resultatet av utredningen skulle kunna leda till att grannar och arbetskamrater inte längre får jaga och fiska på samma villkor och till samma priser eller inte alls.
Röster hördes bland publiken att jakten och fisket i norr är mycket mer än en liten hobby. Den är en viktig del av livet och en anledning till att man faktiskt väljer att bo och leva här uppe.

"Jakten och fisket i norr är mycket mer än en liten hobby. Den är en viktig del av livet och en anledning till att man faktiskt väljer att bo och leva här uppe."

 

Kritik mot direktiven
Utredningen som har fått direktiven från regeringen ska till att börja med ta reda på vilka samebyar som ska ha samma rättigheter som Girjas, det vill säga ensamrätt att upplåta småviltjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen.
Här är Jägareförbundet kritiska och menar att man börjar i fel ände och att man i stället borde i börja med att utreda vem eller vilka som ska ges rättigheten att upplåta jakten och fisket och inte fastslå redan i direktiven att det är samebyar som ska ha dessa rättigheter. En sameby är att likna med ekonomisk förening bestående av ett antal renskötselföretag.
- Ett delbetänkande från utredaren ska lämnas till regeringen i november där jakten och fisket ingår vilket Jägareförbundet anser vara alldeles för kort om tid i en sådan komplex och svår fråga, säger Isaksson.
Ett liknande stormöte hölls för några veckor sedan i Gällivare och redan idag onsdag är Hans Geibrink på plats för ett motsvarande möte i Vilhelmina.

Jägareförbundet har tre huvudståndpunkter i denna fråga:

  1. Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
  2. Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.
  3. Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige.

 

Tillbaka till överblick