Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

De senaste 500 åren har befolkningen i och nära den svenska fjällvärlden varit blandad. Samtliga har varit beroende i större eller mindre grad av att kunna jaga och fiska för att få sin försörjning. Foto: Nikolai Tsuguliev/Mostphotos

Historiska perspektiv behövs för att nyansera diskussionen om fjälljakten

- Diskussionen om jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen barkar iväg åt fel håll och inte har tillräcklig respekt för historiska fakta och dagens förhållanden. Det skriver Anders Iacobæus, juridiskt sakkunnig i Fjällrådet som nu har gjort en djupdykning i historien.

2022-04-22

Den statliga utredning som bland annat ska fastställa om fler samebyar än Girjas ska få ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark har under vintern och våren skrivit ett antal promemorior.
Dessa ska vara underlag till utredningens fortsatta arbete.

Anders Iacobæus, juridisk sakkunnig i Svenska Jägareförbundets fjällråd tycker att den promemoria som behandlar historiska förhållanden hade ett litet snävt synsätt.
Utredningens sekreteriat bad honom då honom om en vidare utveckling av dessa tankar. Promenorian har nu lämnats in till kommittén men kan nu också läsas i sin helhet. (Se Bilaga)

- De senaste 500 åren har befolkningen i och nära den svenska fjällvärlden varit blandad. Samtliga har varit beroende i större eller mindre grad av att kunna jaga och fiska för att få sin försörjning, menar Anders Iacobaeus bland annat i den historiska faktaredovisningen.

Du kan läsa hela yttrandet om det historiska perspektivet nedan.

Tillbaka till överblick