Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

- Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även i fortsättningsvis ska förvaltas och upplåtas av markägaren staten, i det här fallet via länsstyrelserna i de tre fjäll länen, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets Fjällråd. Foto dalripa: Mats Lindberg

Jägareförbundet: "Låt länsstyrelsen fortsätta upplåta jakten på statens mark"

- Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även i fortsättningsvis ska förvaltas och upplåtas av markägaren staten, i det här fallet via länsstyrelserna i de tre fjäll-länen, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets Fjällråd.

2022-04-04

Utredningen av renskötsellagen (Renmarkskommittén) har inför det första delbetänkandet presenterat ett antal förslag för hur jakten och fisket ska hanteras i området. Jägareförbundet har tagit del av detta och är tydliga i sitt ställningstagande.

Det är enligt Jägareförbundet fel att utgå från att fler samebyar än Girjas sameby har ensamrätt i förhållande till staten. Girjas är ett extremt exempel med få motstående intressen och den samebyn valdes just för att förhållandena där är så speciella.  

"Det är enligt Jägareförbundet fel att utgå från att fler samebyar än Girjas sameby har ensamrätt i förhållande till staten. Girjas är ett extremt exempel med få motstående intressen och den samebyn valdes just för att förhållandena där är så speciella."

 

– Dessutom utesluter inte Högsta domstolen i sin dom att inte andra kan ha samma rätt som Girjas sameby utan ensamrätten gäller uttryckligen enbart gentemot staten, säger Hans Geibrink, ansvarig för fjällfrågor på Svenska Jägareförbundet.
En sameby är att likna vid en ekonomisk förening, bestående av ett antal renskötselföretag.

För kort tid till första delbetänkandet

Ett första delbetänkande ska lämnas in till regering redan i november 2022. Jägareförbundet menar att den korta tiden tvingar utredningen till bristfällig genomgång av den bakgrundsfakta som krävs för att kunna fastställa om ytterligare samebyar skulle kunna ha ensamrätt i förhållande till staten till upplåtelse av småviltjakt och fiske.

Detta är en anledning till att Jägareförbundet är tydliga med att småviltjakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen ska upplåtas av länsstyrelsen även efter november 2022 och att inte någon provisorisk lagstiftning ska komma till stånd som medger något annat.
- Utredarens andra förslag handlar om ett antal olika utformade modeller på avtal med samebyar vilket inte Svenska Jägareförbundet ställer sig bakom, säger Gun Fahlander.

 

Tillbaka till överblick