Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Efter hård kritik ändrar regeringen direktiven och förlänger utredningstiden för Renmarkskommittén. Foto: Lena Runer

Förlängd tid för Renmarkskommittén

Regeringen beslutade under torsdagen 16 juni att förlänga och förtydliga utredningsdirektiven till Renmarkskommittén. Beslutet är en konsekvens av den komplicerade frågan, ett massivt motstånd mot de slutsatser som utredningen så här långt dragit, samt att utredaren begärt förlängd tid.
– Detta är en extremt svår och viktig fråga. Man får inte hasta fram en viktig utredning. Det är absolut nödvändigt att den får längre tid, säger Gun Fahlander, ordförande i Fjällrådet.

Gun Fahlander. Foto: Martin Källberg

2022-06-17

Ända sedan utredningsdirektiven blev kända har Svenska Jägareförbundet varit kritiskt. Bland annat har den korta utredningstiden och att direktivet inte tar hänsyn till lokalbefolkningen och andra samhällsgrupper fått hård kritik. 
Detta har bland annat lett till att riksdagen gjort ett tillkännagivande i frågan, med krav på att utredningen också ska ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars behov av jakt. 
– Det centrala i utredningen handlar om vem som ska få rätten att upplåta jakt och fiske, men nu börjar allt fler inse att frågan är mycket större än så. Den kommer att påverka många människor och många intressen. Utredningen måste – helt enkelt – ha ett bredare perspektiv än vad direktiven anger. Därför är det bra att riksdagen tryckt på och regeringen nu förändrar detta, säger Gun Fahlander, ordförande i Fjällrådet.

Svenska Jägareförbundet vill att alla som bor i Sverige ska ha möjligheter att fiska och jaga i fjällen. Förbundet anser också att fjällområdena är så stora att man kan hitta lösningar som möjliggör att alla intressen kan nyttja statens marker. 
– Därför är det viktigt att alla intressen finns med i utredningsdirektivet, annars beaktas bara de som står omnämnda. Vi tycker att regeringens tilläggsdirektiv (kan läsas här) kunde varit ännu tydligare om att lagar och regler även ska minska konflikter och skapa förutsättningar för samexistens mellan människor.  
Regeringen förlänger också utredningstiden för första betänkandet till 31 augusti 2023. Detta bottnar troligen främst i att utredaren begärt en förlängning, men även i det faktum att motsättningarna mellan intressena är stora och hård kritik.
– Ska regering och riksdag kunna använda utredningen för att skapa nya lagar måste den innehålla regler som gör att jakt, fiske, rennäring och andra intressen kan nyttja statens tillgångar i fjällen. Jakten i fjällen är en väldigt viktig fråga för Svenska Jägareförbundet, inte minst för alla som bor i området. Vi anser det som självklart att jägarna även i framtiden ska ha bra möjligheter till jakt i fjällen – och det strider vi hårt för, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick