Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Sedan Girjas sameby fick rätten upplåta småviltjakten efter en uppmärksammad HD-dom, är det endast norrbottningar som får jaga där. Avlysningen innebär att inte ens norrbottningar får jaga småvilt där före 14 september. Foto: Oscar von Stockenström

Girjas sameby avlyser jakten för lokala jägare

Girjas sameby i Norrbotten väljer att avlysa huvuddelen av samebyns område för småviltjakt mellan 25 augusti och14 september. Sedan Girjas sameby fick rätten upplåta småviltjakten efter en uppmärksammad HD-dom, är det endast norrbottningar som får jaga där.
Avlysningen innebär att inte ens norrbottningar får jaga småvilt där före 14 september.

- Omfattande avlysningar och begränsningar av jakttider ökar spänningar och spär på spekulationer om bakomliggande orsaker, säger Daniel Widman, adjungerad i Svenska Jägareförbundets Fjällråd och ordförande Jägareförbundet Norrbotten. Foto: Privat

2022-08-26

Girjas sameby har sedan en uppmärksammad HD-dom ensamrätt till upplåtelse av småviltjakt inom samebyns område. Efter att domen föll meddelade man att endast jägare boende i Norrbotten skulle få jaga småvilt där.
Redan ifjol valde Girjas sameby att avlysa större delen av området även för lokala jägare vilket man också gjort i år. Man hävdar att jakten kan störa renslakten och antyder att riporna är för små att jagas trots att jakttiden på ripa med start 25 augusti gäller i hela landet där ripa får jagas.
- Det är en klar försämring sedan Girjas tog över, säger Daniel Widman, adjungerad i Svenska Jägareförbundets Fjällråd och ordförande Jägareförbundet Norrbotten. Daniel tillägger att omfattande avlysningar och begränsningar av jakttider ökar spänningar och spär på spekulationer om bakomliggande orsaker.

Matti Berg säger till tidningen Svensk Jakt att han tycker det är synd att jägarkåren generellt försöker underminera Girjasdomen och menar vidare att Jägareförbundet inte verkar ha viljan, utan tvärtom.
- Vi har redan vid tiden för domen bjudit in till dialog men ingen från Girjas har mig veterligt hört av sig, säger Daniel Widman.
Gun Fahlander som sitter i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse och även är ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd reagerar på uttalandena från Matti Berg.
- Att Jägareförbundet vill sabotera stämmer inte alls, vi värnar våra medlemmar och vill att fjälljakten ska vara öppen för alla boende i Sverige. Vi anser även att fjällvärlden är stor nog för alla att samsas på. Se bara hur jakten och andra näringar och intressen lyckas samverka inom exempelvis viltvårdsområden, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick