Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Foto: Tilda Franklin/Mostphotos

Fjällrådet har träffat utredaren för Renmarkskommittén

Svenska Jägareförbundets Fjällråd har haft möte i Lycksele där man via länk bland annat fick träffa utredaren Eric M Runesson. Runesson besvarade efter bästa förmåga rådets frågor och såg samtidigt Fjällrådet som ett viktigt forum för att själv få en bredare bild av den komplexa frågan om vem som ska ha rätt att upplåta jakt och fiske i fjällvärlden.

2022-10-17

Renmarkskommittén består av utredaren Eric M Runesson och en beslutande grupp bestående företrädare för samtliga riksdagspartier. Ett sekretariat med fem sekreterare står till utredningens förfogande. Utöver detta finns en sakkunnig grupp med företrädare från i första hand sameintresset samt en expertgrupp. Kommittén ska senast den 31 augusti 2023 lämna över ett första delbetänkande till regeringen där man ska lämna förslag på vilka som ska ha rätt att upplåta jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i Jämtland. Jägareförbundets påtryckningar har bidragit till att datumet flyttades fram då det länge var bestämt att delbetänkandet skulle lämnas in redan i november 2022.
Hans Geibrink samordningsansvarig för fjälljaktsfrågor på Svenska Jägareförbundet sitter med i den expertgrupp som är knuten till Renmarkskommittén.
- Från Jägareförbundet jobbar vi oförtrutet vidare med att jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet och att detta ska även gälla där svenska staten är markägare. Staten i egenskap av markägare ska även förvalta jakt- och fiskerätten. Småviltjakt och fiske på statens marker ovanför odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland ska i första hand upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige, säger Hans Geibrink.

Med på länk under mötet i Lycksele fanns även representanter för länsstyrelserna i de tre fjällänen.
- Vi vill att det även i fortsättningen ska vara staten i form av länsstyrelsen som är den instans som ska upplåta jakten och fisket ovan odlingsgränsen, precis som idag. Vi har redan idag fungerande system som tar hänsyn till jakttryck och renskötsel, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västerbotten.
I slutänden är det regeringen som tar ställning och beslutar i frågan efter att kommittén lämnat sitt delbetänkande i augusti 2023.
 - Att Runesson uttrycker att han vill ha återkommande dialog och kommunikation med Jägareförbundets Fjällråd känns bra och ökar förhoppningsvis möjligheterna att vi når fram med våra medlemmars rätt till att nyttja statens marker i frågan, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.

Tillbaka till överblick