Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Foto: Kenneth Schulze

Oron växer för Renmarkskommitténs ställningstagande

Under denna vecka kan Renmarkskommittén komma att bestämma innehållet i sitt första delbetänkande, som ska presenteras 31 augusti.
– Denna vecka kommer den parlamentariska gruppen få diskutera Eric M Runessons förslag till det första delbetänkandet. Landar utredningen fel i sina ställningstagande i detta skede kommer det få allvarliga konsekvenser för fjälljakten. Oron är därför stor i jägarkåren, säger Gun Fahlander, ordförande för Fjällrådet.

2023-03-20

Ända sedan Renmarkskommittén skapades har Svenska Jägareförbundet haft samma krav till utredaren.

  • Att alla som bor i Sverige ska kunna få jaga och fiska på statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjället.
  • Att jakt- och fiskerätt ska vara knutet till markägandet
  • Att staten upplåter jakten och fisket, så att det finns ett demokratiskt och rättssäkert system som beaktar alla människors lika värde.

– Vi ser inte förutsättningar till att kompromissa med förbundets tre grundkrav då dessa garanterar alla medborgares möjligheter och lika värde, säger Gun Fahlander.

Under veckan går Renmarkskommitténs arbete in i en slutfas inför det första delbetänkandet. Och därför har den parlamentariska gruppen med nio politiker möte med utredaren.

– Utkomsten från detta möte blir avgörande för vad som föreslås i det första delbetänkandet. Resultat kan bli något som vi vill eller något som omkullkastar allt vad vi vill uppnå. Så det finns en stor oro bland jägarna, att man inte fullt ut beaktar andra intressen än renskötseln.  Resultatet från mötet blir därför väldigt avgörande.

Under valrörelsen gav flera tunga politiska företrädare, från bägge blocken, löften kring hur de vill se upplåtelsen av jakt och fiske på statens marker. Det som varit gemensamt för vallöftena har varit att politikerna velat se ett system där jägare och fiskare inte förlorar möjligheterna att jaga och fiska – samt att många betonade att allas intressen ska tas tillvara, det vill säga inte bara renskötselns intressen.

– En utredning behöver – som alla känner till – inte bli verklighet. Men samtidigt finns det behov av en modern rennäringslag. Det behövs både för renskötseln och andra ändamål. Så vi ser helst att utredningen kommer med förslag som löser befintliga problem och långsiktigt skapar bra förutsättningar för jägarna, säger Gun Fahlander.

– Först när utredningen är levererad kommer regering och riksdag att få ta ställning till förslagen. Men redan innan dess behöver partierna slå fast grundläggande principer – kring exempelvis om alla människor i landet ska behandlas lika och ha samma möjligheter, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick