Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Under hela utredningens arbete har det pågått en hård debatt hur reglerna kring jakten och fisket på statens marker i fjällen ska se ut. Foto: Kenneth Schulze

Fortfarande tyst om Renmarksutredningen?

För tre månader sedan överlämnade Renmarkskommittén sitt delbetänkande till regeringen, men ännu har regeringen inte sagt ett ord om hur den ser på utredningens förslag.
– Vi förväntar oss tydliga besked av regeringen. Tystnaden är bekymmersam, säger Gun Fahlander, ordförande i Fjällrådet.

2023-12-06

Renmarksutredningen lyckades inte att ena den parlamentariska gruppen, som består av ledamöter från riksdagspartierna. Tre partier (SD, M och KD) reserverade sig mot förslagen i delbetänkandet. Dessa partier utgör en stor majoritet av dagens regeringsunderlag, men en minoritet i kommitténs parlamentariska grupp.

Under hela utredningens arbete har det pågått en hård debatt hur reglerna kring jakten och fisket på statens marker i fjällen ska se ut. Den som hoppats att utredningens arbete och förslag skulle bidra till att minska konflikterna mellan olika intressen måste nog vara besviken. För det har blivit precis tvärt om.
– Svenska Jägareförbundet har under hela processen varit kritiskt till utredningens inriktning och förslag. Vi anser inte att man i delbetänkandet beaktat det tilläggsdirektiv som kommittén fick att bland annat ta hänsyn till lokalbefolkningen och övriga invånares kultur, traditioner och intressen med mera. Vi menar därför att förslagen inte går att genomföra i ett modernt rättssamhälle, säger Gun Fahlander.

Hon anser att utredningen inte beaktat det mest självklara och grundläggande kravet – att alla som bor i Sverige ska behandlas lika.
– Staten måste ha som utgångspunkt att skapa ett system som är bra för alla som bor i Sverige. Man kan inte gå vidare med ett system som bara gynnar en yrkesgrupp – renskötare – och missgynnar andra samer, samt alla andra intressen.

Regeringens långa tystnad i frågan skapar oro. Därför vill Gun Fahlander att regeringen meddelar hur den ser på utredningens framtid.
– Alla parter som har intresse i denna fråga undrar vad som händer?  Hur ser vägen framåt ut? Vad tycker regeringen om förslagen i utredningen? Det behövs besked, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick