Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Tre organisationer lämnade över ett gemensamt uttalande till landsbygdsministern. Fr v Robin Segerqvist Jaktgrossisterna, Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet, landsbygdsminister Peter Kullgren och Britt-Marie Dornell, Svenska Kennelklubben. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Gemensamt uttalande om Renmarksutredningens delbetänkande till ministern

Under jaktmässan Swedish Game Fair överlämnades ett uttalande om Renmarksutredningens delbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren.
Det är Svenska Jägareförbundet som tillsammans med Svenska Kennelklubben och Jaktgrossisterna som står bakom uttalandet.

2024-05-31

De tre organisationerna är missnöjda med Renmarksutredningens förslag och uppmanar därför ministern att vidta ett antal åtgärder.

Uttalandet i sin helhet:

Uttalande av Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben och Jaktgrossisterna
Swedish Game Fair 2024 på Wenngarns slott

Runt om i landet pågår i skrivande stund ett intensivt arbete med att författa remissvar på Renmarkskommitténs delbetänkande. Frågan påverkar oss alla och har potential att för lång tid ändra förutsättningarna för hur statens mark i fjällvärlden kan nyttjas av oss alla.
Vi anser att Renmarkskommittén går för långt i sina förslag att ge en begränsad yrkesgrupp allt för stor rätt att bestämma över mycket stora ytor av Sverige.
Frågan är i grunden politisk och lösningen för att hitta en långsiktigt hållbar balans mellan alla olika intressenter i fjällvärlden måste också till slut lösas av våra folkvalda i riksdag och regering. Här finns ett avgörande ansvar för våra politiker att finna långsiktiga lösningar med brett stöd i riksdagen. Renmarkskommitténs förslag till väg framåt leder i helt fel riktning.

Vi uppmanar därför våra beslutsfattare:

  • Att i kommande beslut ta hänsyn till alla grupper som nyttjar fjällen för sin verksamhet.
  • Att säkerställa att staten fortsätter ha huvudansvaret för hur vår gemensamma mark nyttjas och förvaltas.
  • Att kopplingen mellan äganderätt och jakt- och fiskerätt fortsätter vara intakt.
  • Att staten garanterar tillgängligheten och allemansrätten för alla medborgare i de svenska fjällen.
  • Att utforma en ny utredningen eller ge nya direktiv som säkerställa det ovan sagda.

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet
Gunnar Petersson, Svenska Kennelklubben
Jaktgrossisterna i Sverige

 

 

 

 

 

Tillbaka till överblick