Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltköttets goda kvalitet går direkt att koppla till en etisk jakt med respekt för viltet både före och efter skott. Foto: Mostphotos

Köttkvalitet i toppklass - tack vare jägarna

Jägarna gör viltköttet till vad det är idag. Viltköttets goda kvalitet härrör direkt till en etisk jakt med respekt för viltet både före och efter skott.

"Viltköttets goda kvalitet går alltså direkt att koppla till en etisk jakt med respekt för viltet både före och efter skott."

Acceptansen för jakt i Sverige är högre än någonsin (SIFO). Tillsammans med Finland har vi den högsta acceptansen i världen.

Det beror bland annat på vårt sätt att jaga, vårda och respektera viltet men också tillgången på viltkött på marknaden.
I Naturvårdsverkets rapport, en litteraturstudie om ”Viltkött som resurs” från 2014 redovisar författarna Eva Wiklund och Gunnar Malmfors slutsatsen att den höga acceptansen för jakt också är beroende av mängden viltkött på marknaden (Ljung et al 2012).

Produktionen av viltkött är något att värna. Det är ett kött som slår det mesta, både smak- och näringsmässigt.
Men viltköttets goda kvalitet och den höga acceptansen för jakt är inte något som står skrivet i sten. Den är intimt förknippad med jaktetiken, viltvården, jägarnas syn på det vilda och hur vi beter oss både före och efter skottet.

- Det är viktigt att observera att den positiva imagen av viltkött som näringsrikt, fettsnålt, källa till omega-3-fett, naturligt och klimatsmart är beroende av hur köttet produceras, menar Eva Wiklund och Gunnar Malmfors i sin studie.
Bilden kan alltså förändras.

Viltköttets goda kvalitet går alltså direkt att koppla till en etisk jakt med respekt för viltet både före och efter skott.
Under de senaste åren har det dock visat sig att viltkött kan innehålla rester av bly från ammunition.

-  Nya rön visar att alla kan äta viltkött som skottrensats tillräckligt utan att vara oroliga. Det gäller bara att skära bort med ordentlig marginal. Ett enkelt alternativ är förstås att använda blyfri ammunition, säger Fredrik Widemo forskningssamordnare på Svenska Jägareförbundet.

I Sverige klassas också viltköttet som ett av de allra bästa alternativen i WWF:s Köttguiden som rangordnar olika typer av kött utifrån hur det påverkar miljön och djurens välfärd. Viltköttet får full pott i alla kategorier som granskas; klimat, biologisk mångfald och kemiska bekämpningsmedel .

Jägareförbundet jobbar hårt med att förvalta och utveckla den goda trenden för viltkött i fortsatt positiv riktning.
- Vi följer och informerar om all forskning noggrant, vi ger råd och utbildar, säger Fredrik Widemo.

Jägareförbundet satsar stort på möjligheter för jägarna att skaffa sig ytterligare kunskaper i bland annat i kötthantering. Flera viltmatprojekt pågår också för att introducera viltköttet hos fler konsumenter som sällan eller aldrig tillagat eller ätit viltkött.

Risken för att den svenska jaktetiken, jakten och hanteringen av viltkött skulle urholkas framöver tror Fredrik Widemo är liten.
- Tvärtom, vår hantering av viltkött är bättre än någonsin enbart baserad på att vi jobbat hårt med att får ut kunskap om hantering av viltet efter skottet, slaktkropparna och så vidare. Där tror jag att moderniseringen av jakten varit mycket positiv, säger han.

- Jag tror inte heller att nya jägares syn på jakten och viltet är annorlunda. En sådan oro tror jag är obefogad. Naturkänsla och vördnad inför det fällda viltet är centrala för jaktetiken och jag tror inte att det var bättre förr. Tvärtom.

Det utmärkta viltköttet är således ett gott bevis på att jaketiken väger tungt hos de svenska jägarna. 

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det. #gillaenjägare

Madeleine Lewander


2018-11-29 2018-11-29 Madeleine Lewander