Svenska Jägareförbundet

Meny

Det är genom jägarnas försorg som många i samhället kan få del av det goda och klimatsmarta viltköttet. Och intresset för viltkött ökar. Foto: Madeleine Lewander

Så mycket vilt får du sälja

Idag är det tillåtet att sälja viltkött från älg, hjort, rådjur och småvilt direkt till privatpersoner och näringsidkare. Det är alltså genom jägarnas försorg som många i samhället kan få del av det goda och klimatsmarta viltköttet.

Intresset för viltkött ökar. Kockar, skolor, äldreboende och många privatpersoner vill komma åt köttet. Men för att komma dit krävs jägare som är villiga att sälja viltkött.

– Idag är det många jägare som säljer viltkött och ger bort viltkött. Oftast säljer jägarna till folk i sin närhet, men allt fler säljer också till vilthanteringsanläggningar, säger Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm.

Livsmedelsverket har på sin webbsida ett dokument som förklarar hur mycket vilt jägarna får sälja. Och säljer man hela djur, med pälsen på, är det ganska stora mängder som får säljas.

– Den främsta anledningen till att vi får sälja viltkött är att de djur som fälls under jakt sällan har några sjukdomar, säger Magnus Rydholm.
En anledning till att hela djur, med pälsen på, får säljas i större omfattning beror på köttet inte kommit i kontakt med smuts eller bakterier.

– Om jägaren flår och styckar viltet får vi inte sälja lika mycket. Notera också att vildsvinskött inte idag är tillåtet att sälja. Svenska Jägareförbundet har tillsammans med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) begärt att det ska skapas ett system för småskalig försäljning av vildsvinskött. Regeringen har därefter gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett sådant förslag till nästa höst, säger Magnus Rydholm.

Viltköttet är bara ett resultat av alla insatser som svenska jägare gör för miljön, människan och samhället.

Så även om du inte själv jagar, gillar du förmodligen jägare utan att veta om det. 
Gilla en jägare!

Information om hur mycket kött du får sälja

  • Du får sälja 25 enheter storvilt och 10 000 småvilt (när du säljer hela djur)
    Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det och säljer djuret med päls/fjäderdräkt. Den som säljer oflådda hela djur är en primärproducent och viltet är en primärprodukt enligt Livsmedelsverkets definition.
  • 25 enheter storvilt per år anses vara små mängder primärprodukter (när du säljer hela djur med pälsen/fjäderdräkt på) 
    Exempelvis är en vuxen älg 1 enhet. Ett rådjur är 0,1 enheter, en dovhjort eller kronhjort 0,33 enheter. 10 000 småvilt är också små mängder.

  • Du får sälja 1 enhet storvilt och 1000 småvilt (när du säljer styckat kött)
    Exempel: Jägaren skjuter ett vilt, tar ur det, hänger det, styckar det och säljer sedan köttet till privatperson, lokal detaljhandel eller restaurang.

  • Färdigstyckat kött från sammanlagt 1 enhet storvilt anses vara små mängder och tillåtet att sälja. 1 enhet storvilt motsvarar 1 vuxen älg. Det motsvarar också 2 älgkalvar, 3 hjortar, 4 hjortkalvar eller 10 rådjur. Kött från 1000 småvilt är också små mängder.

 


2018-11-29 2018-11-29