Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Förbundet är emot en oförutsägbar definition av våtmarker och att förslaget bryter mot svensk grundlag när man tillämpar omvänd bevisbörda. Foto: Tatiana Epifanova

En sista chans att göra rätt i blyhagelfrågan

Trots motgång i EU har Svenska Jägareförbundet och FACE arbetat vidare för att stoppa EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud i våtmarker. Förbundet anser att definitionen av våtmarker är oförutsägbar och att förslaget med omvänd bevisbörda bryter mot bland annat svensk grundlag. Sammantaget är det inte alls bra.
– Men vi gör skillnad, ett bevis på det är att frågan faktiskt kommer upp i plenum, säger Bo Sköld, generalsekreterare.

2020-11-20

När miljöutskottet röstat igenom ett förslag om begränsningar enligt kemikalielagstiftningen är det inte alltid som frågan kommer upp till ny omröstning i plenum. För detta krävs en resolution som samlar ett visst stöd bland partigrupperna.

– Tyvärr förekommer det nu ett ganska smutsigt spel bland lobbygrupperna, eftersom frågan väcker mycket känslor. Vi ska inte ha stora förhoppningar om att parlamentet stoppar blyhagelförbudet, även om det finns en möjlighet.

Svenska Jägareförbundet är inte emot ett förbud mot blyhagel i våtmarker, det har vi redan i Sverige. Däremot är man emot en oförutsägbar definition av våtmarker och att förslaget bryter mot svensk grundlag när man tillämpar omvänd bevisbörda.

Bo Sköld betonar att FACE (den europeiska jägarfederationen) och förbundets insatser gör och har gjort nytta i Bryssel.

– Att parlamentet tar upp frågan i plenum på onsdag den 25 november är ett bevis på att vi har lyckats samla stöd för jägarnas perspektiv. Men det är högst osäkert om detta räcker till, säger Bo Sköld.

Svenska Jägareförbundets hållning till blyhagelförbudet:

  • Vi har redan ett fungerande blyhagelförbud vid våtmarker.
  • Kommissionens definition av våtmark är så oförutsägbar att jägare inte kan veta vad som gäller eller veta när de bryter mot lagen.
  • Förslaget bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt svensk grundlag när man tillämpar en omvänd bevisbörda för jägare.
Tillbaka till överblick