Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

EU-kommission får kritik för sitt agerande i samband blyhagelförbudet. Foto Mostphotos

Europeisk ombudsman bekräftar brister i EU:s agerande runt blyhagelförbudet

I maj i år uttryckte jägarkåren och ledamöter i Europaparlamentet kritik mot EU-kommissionens tjänstemannaaktivism i blyhagelfrågan. Ledande tjänstemän inom kommissionens miljödirektorat hade bland annat uppmanat nationella experter i en grupp för fågel- och art- och habitatdirektiven (NADEG) – som ska vara opolitiska medlemmar – att aktivt påverka sina respektive nationella representanter i EU:s kommitté för kemikaliefrågor att rösta ja till kommissionens blyhagelförslag.

2020-12-25

Ordföranden i Europeiska jägarfederationen (FACE) och tillika ordförande i Svenska Jägareförbundet, Torbjörn Larsson tog upp frågan direkt med EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.
– Vår kritik handlade om grundläggande brister i kommissionens hantering av blyhagelfrågan och att demokratiska och förvaltningsrättsliga principer frångåtts när kommissionen hanterade ärendet, säger Torbjörn Larsson.

Även ledamöter i Europaparlamentet reagerade mot att opolitiska experter uppmanades att agera lobbyister för att kommissionens förslag skulle röstas igenom, medan Kommissionen förnekade att några brister skulle föreligga.
– Europeiska ombudsmannen har nu givit jägarkåren rätt. I ombudsmannens svar gällande ett klagomål i ärendet anser hon att kommissionen gått utöver vad som kan anses lämpligt då den sökte använda EU:s expertgrupp NADEG för sina egna politiska syften.

Torbjörn Larssons dom är tydlig: EU:s demokratiska process har brustit i en fråga av betydelse för miljoner europeiska jägare. Kommissionen bröt mot processuella regler och demokratiska principer i syfte att skynda igenom ett lagförslag som innehöll många brister för jaktutövningen, bland annat att definitionen av våtmark är så omfattande att stora delar av Sverige nu klassas som våtmark och att omvänd bevisbörda införs för innehav av blyhagelpatroner.
– Europa har nu fått en bekräftelse på att jägarkåren hade rätt i sin kritik och att kommissionen hade fel. Vi förväntar oss nu att lärdom dras av detta beslut, att det inte sker igen och att det får nödvändiga konsekvenser, säger Torbjörn Larsson.

Europeiska ombudsmannens beslut kan läsas här.

Tillbaka till överblick