Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Är en liten vattenpöl efter ett regn våtmark? Problemet är att ingen myndighet har klargjort hur reglerna ska tolkas. Och osäkerheten bland jägarna är stor. Foto: Martin Jarenheim/Mostphotos

Myndigheterna har ansvaret att informera om blyhagelförbudet

När EU förordningen om blyhagelförbud vid våtmarker börjar gälla den 16 februari 2023 råder det osäkerhet kring vad som är en våtmark och mycket annat. Jägarsverige väntar på information från ansvariga myndigheter kring hur reglerna ska tolkas och hur man som jägare ska agera.

2023-01-23

Sedan länge har vi haft ett regelverk i Sverige som innebär att vi inte får jaga med blyhagel i våtmarker.
– Från och med den 16 februari 2023 kommer de nya EU-reglerna att gälla som förbjuder allt skytte (såväl jakt som målskytte) med blyhagel i och 100 meter kring våtmarker i enlighet med EU:s definition. Enligt ordalydelsen så kan i teorin i princip allt vatten oavsett storlek, såväl naturligt eller konstgjort, permanent eller tillfälligt, att omfattas av EU:s våtmarksbegrepp, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.
Är en pool i en villaträdgård, ett fyllt vattenglas eller en liten vattenpöl efter ett regn också våtmark? Problemet är att ingen myndighet har klargjort hur reglerna ska tolkas. Och osäkerheten bland jägarna är stor.
– Hur anser Naturvårdsverket att man ska tolka olika definitioner av våtmark, så att den enskilde jägaren på ett enkelt sätt ska kunna förstå vad som gäller? Hur ska en jägare som vill och kan använda stålhagel tänka när man jagar med stålhagel efter olika viltarter i olika miljöer som skog och stenig terräng. Vilka skjutavstånd är etiskt försvarbara?
– Hur ska en jägare göra som inte kan använda stålhagel i sitt vapen agera när man använder andra alternativ till bly än stål, såsom vismut med mera vid jakt på olika viltarter, undrar Ola Wälimaa.
Svenska jägareförbundet kommer inom kort att gå ut med en tillfällig rekommendation – utifrån den knapphändiga information som finns att tillgå – om hur förbundet tycker att jägarna och jaktskytteföreningarna ska resonera från den 16 februari kring jakt, jaktstigar och jägarexamen där blyhagel idag får användas.
Men förbundet väntar, precis som alla jägare, på råd och riktlinjer från myndigheterna kring hur man ska definiera en våtmark, hur man lagligt kan röra sig i landskapet med blyammunition i fickan och många andra saker.
– Vi kommer också att publicera information om de olika EU-processerna om förbud mot bly i ammunition, så jägarkåren vet vad som hänt och kommer håller på att hända. Det finns ju en pågående process i EU om att förbjuda allt bly i ammunition, säger Ola Wälimaa.

Fotnot: Våtmark definieras som: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, samt grunda delar av öppet vatten.

Tillbaka till överblick