Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Förbudet mot att jaga rådjur med hagelvapen 16 augusti – sista september är borttaget, vilket innebär att du får vaktjaga råbock med hagelgevär. Foto: Mostphotos

Flera nyheter i vapenföreskrifterna

När Naturvårdsverket föreslår ändrade föreskrifterna för jaktmedel så blir det tillåtet att använda blyfri ammunition i kaliber 6,5 millimeter. Men det finns en del andra ändringar som jägarna behöver känna till.
– Det finns både små ändringar och större, exempelvis att det omdebatterade kravet på visst utseende och ursprung för halvautomatiska kulgevär tas bort, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2023-02-20

När Svenska Jägareförbundet gått igenom de nya föreskrifterna som Naturvårdsverket skickat till EU för så kallad notifiering kan man konstatera att tre motioner från medlemmar nu kommer att uppfyllts.

– Detta är ganska häftigt. En medlem har velat förändra något och skrivit en motion. Denna har sedan antagits av alla instanser inom förbundet. Därefter har vi drivit frågan mot Naturvårdsverket och nu blir medlemmens önskemål verklighet, säger Ola Wälimaa.

I denna ändring av föreskrifterna är det tre olika motioner som uppfylls.

  • Man får använda slugs vid rådjursjakt
  • Änder med flera arter flyttas till klass 4
  • Man får använda klass 2 vid jakt på säl.

– Detta visar att man som enskild medlem faktisk kan vara med och påverka. Fast det kan ibland ta uppåt tio år innan man ser något resultat, säger Ola Wälimaa.

Några av de andra nyheterna i föreskrifterna som jägarna bör känna till omfattar:

  • Krav på utseende och ursprung borttaget för halvautomatiska kulgevär
  • Restriktioner på kolvar för hagelvapen och halvautomatiska kulgevär borttaget (det vill säga fäll- och vikbara samt teleskopiska kolvar)
  • Enhandsvapen tillåtet för avlivning vid eftersök
  • Möjligt att använda mörkersikten OM det är tillåtet att jaga nattetid efter hjort. Detta gäller bara hjort och kräver i stort sett alltid att länsstyrelsen har gett tillstånd till jakt nattetid.
  • Förbudet mot att jaga rådjur med hagelvapen 16 augusti – sista september är borttaget, vilket innebär att du får vaktjaga råbock med hagelgevär.

– Självklart finns det alltid fler saker som Svenska Jägareförbundet skulle vilja förändra. Jag konstaterar dock att resultatet är bra, även om vi exempelvis saknar att bågjakt inte tillåts, säger Ola Wälimaa.

– När notifieringsförfarandet är avslutat kommer Naturvårdsverket att ta ett slutligt beslut att fastställa ändringarna i föreskrifterna och samtidigt bestämma när de ska träda i kraft. Planen är att de ska träda i kraft 1 augusti 2023, men vi får återkomma med mer information i frågan när allt är klart, säger Ola Wälimaa.

Tillbaka till överblick