Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Regeringen vill stoppa blyförbudet. Svenska Jägareförbundet välkomnar beskedet. Foto: Luigi Apogeo/Mostphotos

Välkommet besked från regeringen: ”Stoppa blyförbudet”

På söndagen meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren och miljöminister Romina Pourmokhtari att de kommer arbeta för att stoppa EU-kommissionens förslag förbud för bly i all ammunition.
– För oss i Svenska Jägareförbundet är det självklart att jakt och skytte ska vara så miljövänligt som möjligt. Men effekterna av ett totalt blyförbud i ammunition äventyrar såväl skyttegrenar som jaktformer. Därför välkomnar vi regeringens besked, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-04-16

Följande besked lämnar miljöminister Pourmokhtari och landsbygdsminister Kullgren.

” Regeringen vill stoppa EU-förslaget om förbud mot all ammunition som innehåller bly. De föreslagna undantagsreglerna är otillräckliga för att skydda jakten och sportskyttet i Sverige och Europa.
–Bly från ammunition utgör en miljöfara, särskilt i våtmarker, men den befintliga regleringen är tillräckligt restriktiv. Jag kan inte stå bakom detta långtgående förbud, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
–Vi vill inte ha ett totalförbud mot blyammunition. För många jägare är blyfri ammunition inte ett alternativ, det handlar om risken för rikoschetter, skadeskjutning och djurlidande, säger Landsbygdsminister Peter Kullgren.
Förslaget bereds just nu hos EU-kommissionen, och frågan kommer sannolikt inte att röstas om i REACH-kommittén förrän senare i år. Med förslagets nuvarande utformning kommer Sverige inte ställa sig bakom regleringen. Regeringen hoppas finna stöd för sin linje hos andra länder med samma starka jakt- och skyttetradition som Sverige.”

 – Vi välkomnar beskedet från regeringen. Det är bra att den jobbar för att skydda och bevara förutsättningar för jakten och skyttesporten i Sverige. Men det blir ingen enkel uppgift att stoppa EU-kommissionen. Därför är det viktigt att Sverige driver frågan tillsammans med andra länder i EU, säger Peter Eriksson.
Han menar att utvecklingen av ammunition kommer skapa möjligheter att succesivt övergå till blyfria alternativ. Men han berättar också att det finns såväl skyttegrenar som jaktformer där det saknas fungerande alternativ till bly. Till exempel måste Sverige säkerställa att vi kan fortsätta mängdträna och jaga med 22. lr.
– Svenska Jägareförbundet vill att jakten ska vara så miljövänlig som möjligt. Och vi har varit emot EU-kommissionens förslag från första dagen. Idag går det inte att införa ett totalt blyförbud, utan att det får väldigt drastiska effekter för både skyttet och jakten. Jag välkomnar en dialog med regeringen om hur förbundet kan stödja med fakta och kunskap för att hitta lösningar för skyttet, jakten och miljön, säger Peter Eriksson.

 

 

 

 

Tillbaka till överblick