Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Foto: Malin Liljeholm

Etisk jakt med hund

Varje jaktbar art har regler för när, var och hur de är lovliga. Därför har också användningen av våra olika typer av jakthundar regler som grundar sig på viltets biologi i varje del av landet. Men självklart måste jägare inför varje jakt med hund ta ansvar utöver dessa regler.

2014-02-03

Hunden tillhör de allra viktigaste hjälpmedlen vi har i jakten. Men hunden måste användas med omdöme och eftertanke, precis som andra hjälpmedel inom jakten.

Några saker behöver tänkas över innan jakthunden får arbeta lös. När det gäller hårvilt kan sådana aspekter grupperas enligt följande:

Miljön

Först, hurdan är miljön? Under vintern är det exempelvis självklart att avpassa hundanvändningens mängd och form utifrån vinterförhållandena, så att inte kyla, snö och tjäle gör att viltet far illa.

Viltet

Sedan, vilka hänsyn kräver viltet? Ofta är det viltets årsungar som sätter nivån, eftersom de är känsligare än vuxna djur. Årsungar är jämförelsevis inte fullt utvecklade och har mindre energireserver. Även om detta naturligtvis varierar både mellan år och beroende på exempelvis årstid och viltart.

Hunden

Slutligen, hur arbetar jakthunden? Den ska ha helt lämpliga egenskaper för det vilt den ämnar jaga. Och ska den användas under februari visar den exempelvis inget intresse för rådjur eller vildsvin.

Om det finns risk att två hundar börjar jaga i samma markavsnitt ska man på förhand vara klar över att det är etiskt riskfritt. Detta till exempel genom att hundarna inte har intresse för samma viltslag.

Enkelt om alla bidrar

Genom avel och utbildning av jakthundarna, samt kunskap och omdöme hos hundägarna, är etisk jakt med hund enkel att upprätthålla. Men det förutsätter att alla vi jägare som berörs, engagerar oss i detta och tar ansvar för att vår egen jakt med hund håller sig inom lagens och etikens gränser.

 

Swedish Elkhound in winter landscapeFoto: Mostphotos

Tillbaka till överblick