Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

I den svenska jaktutövningen har jakthunden en central roll.

Hunden – en viktig del av jakten

Jakthunden är inte bara jägarens bästa vän utan även det skadade viltets bästa vän. Utan vältränade jakt- och eftersökshundar skulle Sveriges jägare inte alls vara lika framgångsrika i god jaktetik och att förkorta lidandet för skadat vilt efter trafikolyckor.

Det här är Evert (bayersk viltspårhund), en blivande mästerdetektiv. Foto: Kenneth Schulze

2021-06-14

Användningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform i Sverige och löshundsjakten är numera klassad som svenskt kulturarv. Effektiva jakthundar som nyttjas på rätt sätt har ett starkt samband med en framgångsrik jakt och en god jaktetik. Där ligger Sverige i framkant. Ett särskilt kännetecken för den sven­ska jakthundstraditionen är använd­ning av hundar som jobbar ensamma långt ifrån föraren.

– Det svenska landskapets karaktär kan vara vidsträckta jaktområden och dessa förhållanden ställer stora krav på hundens lydnad och jaktträning. Förarens kunskap om hundens egenskaper och funktion med hänsyn till viltets situation och beteende är avgörande. Det krävs gott omdöme och stor medveten­het hos hundföraren om hans eller hennes strikta ansvar för hundens handlingar – såväl gentemot viltet som mot människor och egendom, säger Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

I den svenska jaktutövningen har jakthunden en central roll. Dels används den för att antingen ”leda” jägaren till viltet eller också för att på något sätt få viltet i rörelse så att jägaren ska kunna komma till skott.

 – Dessutom används hun­den ofta för att leta upp fällt vilt. Och när det är osäkert om ett vilt skadats i sam­band med jakt, viltolycka eller annan situation, är hunden nyckeln till att reda ut detta. Hundarna tillför förmågor som vi saknar. De möjliggör för oss människor att när behov uppstår, minska viltets lidande, säger Markus Olsson, eftersökssamordnare Svenska Jägareförbundet.

Det är viktigt att välja rätt hund efter dina behov, din jakt och din personlighet. Vissa raser är avlade för att ha mycket egen vilja, energi och robust psyke vil­ket kan vara nödvändigt för dess arbete under jakt. Var därför noga med valet av jakthund så du kan vara en god ledare för hunden. Nyttja gärna Jägareförbundets och special­hundklubbarnas kursverksamhet och instruktörer för att utbilda din hund och dig själv. Jakthunden ska ha god omvårdnad, konditionsträning, grunddressyr och jaktträning så att den kan ledas på ett ändamålsenligt sätt för att minimera risken för skador på såväl hunden som det vilt den ska jaga. Lägg särskild vikt vid förmågan att i alla möjliga sammanhang kalla in din hund.

– En välutbildad, kontaktbenägen och trygg jakthund blir en stor tillgång i jakten. Håll koll på de bestäm­melser som gäller för just din jakt och jaktträ­ning med hund och låt inte hundar jaga vid besvärliga väderförhållanden som exempelvis extrem värme/kyla, djup snö eller skare, för både viltet och hundens bästa., säger Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Jaktledaren har ett särskilt ansvar att leda och planera jakten så att rätt typ, antal och kombination av hundar används samt att de ges möjlighet att arbeta på det sätt som de är avsedda för. Vidare ska jägare och jaktlaget utöver hundförare få upplysning om förutsättningarna för jakten med hund. Och sist men inte minst, ett eftersöksekipage ska alltid finnas redo.

– Kom ihåg att om vilt skadats vid jakt kräver jaktlagen att du som jägare vidtar de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Se därför till att innan jakten ha förvissat dig om tillgång till bästa möjliga och utvilade eftersöksekipage för viltarterna som kommer i fråga på jakten. Sedan är det också viktigt att hjälpas åt eftersöksjägare emellan, så lämpligast ekipage kan användas vid en viss situation eller fas av eftersöket, allt eftersom bilden av läget klarnar, säger Markus Olsson, eftersökssamordnare Svenska Jägareförbundet.

Läs mer om jakthundar här

Tips för hundträning här

Eftersöksnätverk: Eftersöksassistans

Tillbaka till överblick