Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Vipera berus, huggorm. Foto: Niklas Liljebäck

Så undviker du att din hund blir ormbiten

I Sverige finns det endast en ormart som är giftig - den med ett mörkt sicksackband längs ryggen, huggormen. De andra två, snok och hasselsnok, är ofarliga. Ormar liksom andra djur går till attack om de känner sig hotade, även om hunden bara är nyfiken och nosar försiktigt.

Olivia Ahlberg, kommunikatör Svenska Jägareförbundet region Syd

2021-06-13

En orm kan hamna i en trängd situation om en nyfiken hund blir närgången och nosar eller petar. Vi måste därför lära oss hantera och respektera dem på deras livsvillkor. Under den varma delen av året är huggormsbett vanligt hos hund. De flesta fall av huggormsbett sker vanligtvis mellan april och november. Vanligast är att hundar blir bitna i ansiktsregionen eller på frambenen. Huggormar biter ofta varningsbett utan gift, därför är det viktigt att direkt försöka avlägsna hunden efter ett möte med en orm. Då finns chansen att ett hugg bara blir en sårskada.

– Det är viktigt att hålla hunden kopplad eller nära dig så du har den under uppsikt. På det sättet är det enklare att undvika onödiga konfrontationer med en orm, säger Olivia Ahlberg, kommunikatör Svenska Jägareförbundet region Syd.

Det är sällan hundägaren ser ormen, men i det flesta fall kan hunden ha skällt, hoppat eller sprungit i väg från en plats. Då är det viktigt att lämna platsen oavsett om du själv sett en orm eller inte, eftersom detta kan vara ett tecken på att hunden blivit biten. Det är bra att vara extra uppmärksam varma vårdagar och sommardagar, eftersom ormar gärna vill ligga och sola på stigen eller på vägen.

 – För att förebygga att din hund blir biten av en orm är det bra att vara påläst om hur du ska gå till väga vid ett misstänkt ormbett och ha telefonen till närmsta veterinär lättillgängligt. Om din hund skulle bli biten av en orm ska du aldrig vänta för att se om bettet verkar ha någon negativ effekt, utan uppsök alltid veterinär direkt, säger Olivia Ahlberg.

Minska risken för orm på tomten

Om du vill göra din gårdsplan eller tomt ormfri är det bästa sättet att se till att den inte är attraktiv för ormarna. Sommartid kan du undersöka alla tänkbara gömställen och övervintringsplatser. Följande saker kan du åtgärda för att minska risken för ormar på tomten:

  • ta bort rishögar och stenrösen
  • täta till stenmurar och husgrunder
  • kontrollera näten för källarventiler
  • klipp gräset ofta, dvs håll det kort
  • ha inte komposter och lövhögar onödigt nära inpå huset

Och sist men inte minst, kontakta alltid sjukvården om du själv blir huggormsbiten.

Tillbaka till överblick