Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Foto: Tobbe Lektell/Lars-Henrik Andersson

Tre nya ansikten i Nationella hundgruppen

Det händer saker i den fyrbenta världen. Nationella hundgruppen har fått tre kompetenta tillskott. Och det kommer hända fler saker under året. Massor av saker. Läs rapporten från Nationellt ansvarige Peter Ledin.

2023-01-26

Den Nationella hundgruppen har senaste tiden fått tre mycket kompetenta tillskott.

Jessica Larsson som också tidigare varit med i gruppen och deltog i 2012 års utredning av hundverksamheten. Jesper Einarsson, nationell eftersöks- och kommunikationssamordnare och med ansvar för NVR, är ständigt adjungerad i gruppen. Dessutom är nu Rebecca Krig Lundholm utsedd hundansvarig av förbundsstyrelsen.

I sin helhet består gruppen då alltså av mig, Peter Ledin, nationellt ansvarig, Anja Kjellsson regionansvarig i Norr, Jessica Larsson regionansvarig i Mitt samt Fredrik Jönsson regionansvarig i Syd, Jesper Einarsson NVR och eftersöksansvarig samt Rebecca Krig Lundholm från förbundsstyrelsen.

Förstås är det viktigt att verksamheten tränger hela vägen ut i förtroendemannaledet och till våra duktiga instruktörer. Ett led i det är att vi för första gången fått möjlighet att kalla alla länsansvariga för hund till en gemensam träff den 25–26 mars på Öster Malma. Inbjudan och bestämmelser kommer inom kort.

Planerade aktiviteter för jakthund 2023–2024:

 • Att utreda förutsättningarna för en egen utbildning då det gäller lydnadsdressyr enligt motion 19 från årsstämman 2022 i Kalmar.
 • Att arbetsgruppen för SM i eftersök under 2023 arbetar fram ett koncept för genomförande av SM på Öster Malma år 2024.
 • Verka för att fler länsföreningar och kretsar genomför mästerskap i eftersök. Vid behov stötta genomförande av regionmästerskap i eftersök.
 • Nationellt hundansvarig och förbundsstyrelsens hundansvarige är alltid adjungerade vid SKK jakthundskommittés möten och därmed får förbundet stort inflytande i jakthundsfrågor.
 • Att arbeta för att anlagstest för björn i björnhägn stambokförs av SKK i samarbete med SJF.
 • Varje region upprättar en verksamhetsplan hund som utgår från den nationella planen.
 • Att en ny genomarbetad ansökan lämnas in till Institutet för språk och folkminnen om att löshundsjakten ska klassas som ett internationellt immateriellt kulturarv enligt Unesco.
 • Att förbundet upparbetar ett samarbete med våra nordiska grannländer i frågan att bevara och främja löshundsjakten och få den till ett immateriellt och internationellt kulturarv enligt Unesco.
 • Att SJF och SKK:s jakthundskommitté tillsammans arrangerar en tvådagarskonferens på Öster Malma där alla jakthundsklubbar är inbjudna.
 • Att länsansvariga förtroendevalda inom hund kallas till en träff på Öster Malma.
 • Nationella hundgruppens regionansvariga arrangerar minst ett fysiskt möte på region med hundansvariga i länen.
 • Att genomföra instruktörsutbildning för eftersök efter behov.
 • Att kommunicera och marknadsföra Svenska Jägareförbundets eftersöksutbildningar till jägare.
 • Att genomföra träffar för Trafikeftersöksutbildning Stora Rovdjur i samtliga tre regioner samt ett tillfälle med björnspårning i Tackåsen.

Sedan mitten av december är det även lättare att hitta hund på vår nationella hemsida. Under rubriken jakt ligger jakthund och ytterligare kompletteringar och inlägg under jakthund kommer under året att införas. Vi tar gärna in förslag till förbättringar av hemsidan.

Nationella hundgruppen ser fram emot att ytterligare utveckla och driva jakthundsverksamheten inom förbundet och att träffa alla hundansvariga i mars månad på Öster Malma.

Peter Ledin, nationellt ansvarig

Tillbaka till överblick