Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

Länshundansvariga samlade från Västmanland, Kronoberg, Halland, Södra Älvsborg, Blekinge, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Örebro, Dalarna, Kalmar, Mitt Norrland, Jönköping, Östergötland. Jaktvårdskonsulenter och nationellt hundansvarig: Jesper Einarsson, Jessica Larsson, Fredrik Jönsson, Linnea Aronsson och Anja Kjellsson. Foto: Amanda Hultgren

Löshundsjakten viktig vid hundträff på Öster-Malma

Sista helgen i april samlades hundansvariga från Svenska Jägareförbundets länsföreningar på Öster-Malma. Ett intensivt dygn väntade som innehöll allt från samarbete, diskussioner och kontaktknytande med jakthunden som gemensam nämnare.

2024-05-14

Fjorton länsföreningar var representerande från norr till syd. Konferensen startade med en uppskattad föreläsning med Svenska Kennelklubben och deras jakthundsklubbar. Ämnet för dagen var ”Hoten mot löshundsjakten”. Ett synnerligen viktigt ämne där det än en gång slogs fast hur viktig jakten med lös hund är för den svenska jakten och jaktkulturen.

Samarbete i fokus

På plats fanns Jesper Einarsson, nationellt hundansvarig på Svenska Jägareförbundet. Jesper berättade om vad som är aktuellt inom ämnet hund i landet. Detta följdes av ett grupparbete om hur samarbetet mellan den Nationella Hundgruppen och förtroendevalda från länen ska utformas och jobbas med framöver.

Söndagen inleddes med ett uppskattat grupparbete av Fredrik Jönsson, hundansvarig inom Svenska Jägareförbundet region syd med fokus på Svenska Jägareförbundets alla hundutbildningar.
På plats fanns även Jessica Larsson, hundansvarig i Svenska Jägareförbundet Region Mitt med senaste information om olika mästerskap i eftersök i förbundets regi.

Ewa Ekfeldt från Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté fanns på plats och redogjorde hur kommittén arbetar och vilka frågor som är aktuella just nu och hur vi kan samarbeta i olika frågor som exempelvis Sveriges Hundungdom och Unga Jägare.

Tillbaka till överblick