Tider för jakt och jaktträning med hund - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny
Strävhårig vorsteh. Foto: Oscar Lindvall.

Strävhårig vorsteh. Foto: Oscar Lindvall.

Tider för jakt och jaktträning med hund

Jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning.

Regler enligt följande

Hund som förföljer vilt

Gäller drivande-, kortdrivande- och så kallade stöthundar samt ställande hundar:

 • Älg
  21 augusti till 31 januari
 • Björn
  I hela landet utom Norrbottens län väster om odlingsgränsen den 21 augusti–15 oktober. I Norrbottens län väster om odlingsgränsen den 21 augusti–30 september
 • Hjort - Rådjur
  1 oktober till 31 januari
 • Vildsvin
  1 augusti till 31 januari
 • Rödräv
  21 augusti–28 (29) februari
 • Lodjur
  1 februari–15 mars eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.
 • Varg
  1 december–15 januari eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.
 • Järv
  1 september–30 november eller den senare tidpunkt då jakten har avlysts genom beslut.
 • Grävling
  21 augusti–31 januari
 • Mink, mårdhund eller tvättbjörn
  1 augusti–15 april
 • Övriga däggdjur
  21 augusti–28 (29) februari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

Illustration: Eva-Mia Sjölin
Illustration: Eva-Mia Sjölin

Hund som inte förföljer vilt

Gäller skällande och stående hundar samt stötande hundar som stannar då de får kontakt med viltet:

 • Fågel
  Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 16 augusti–30 april.
  Övriga delar av landet den 16 augusti–15 april.
 • Hare, vildkanin, rödräv
  21 augusti–28 (29) februari.

Hund som används vid jakt under jord

Gäller så kallade grythundar:

 • Vildkanin, mårdhund, mink, stenmård eller tvättbjörn
  1 juli-30 juni
 • Rödräv, skogsmård, grävling
  Allmän jakttid samt skyddsjakt

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-09 2021-06-28