Svenska Jägareförbundet

Meny

Vid jakt på t.ex älg ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Foto: Per Zakariasson

Regler vid jakt med hund

Det finns viktiga regler att beakta när man jagar med hund.

Jaga inte med drivande hund på för små marker

Om det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktmark får du inte använda drivande hund. Följande arealer kan anses gälla som riktvärden under förutsättning att marken är välarronderad; 200 ha för stövare, 100 ha för drever, 50 ha för tax.

Utsätt aldrig viltet för onödiga påfrestningar

Beakta snö- is och temperaturförhållandena. Använd hundar vars egenskaper vid jakten är lämpliga för det vilt som jags. Vid jakt där flera lösa hundar används samtidigt måste risken för att dessa samjagar minimieras.

Krav vid eftersök

Jägaren

Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna uppspåras och avlivs.

Tvåtimmarsregeln

Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Krav på apporterande eller markerande hund vid fågeljakt

  • Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.
  • Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång.
  • Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

EFTERSÖKSUTBILDNING

Lär dig mer om eftersök på klövvilt och rovdjur genom Svenska Jägareförbundets utbildningar inom eftersök.


2021-09-28 2023-08-23 Hanna Oscarsson