Svenska Jägareförbundet

Meny
Apporterande labrador retriever under jakt

Vid jakt efter bland annat ringduva ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Foto: Åsa Norrby

Regler vid jakt med hund

Det finns viktiga regler att beakta när man jagar med hund.

Jaga inte med drivande hund på för små marker

Om det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktmark får du inte använda drivande hund. Följande arealer kan anses gälla som riktvärden under förutsättning att marken är välarronderad; 200 ha för stövare, 100 ha för drever, 50 ha för tax.

Utsätt aldrig viltet för onödiga påfrestningar

Beakta snö- is och temperaturförhållandena och hundens egenskaper vid jakten. Använd exempelvis inte mycket snabba och uthålliga hundar i jakt efter klövvilt.

Krav på eftersökshundar

Tvåtimmarsregeln: Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Krav på apporterande eller markerande hund vid fågeljakt

  • Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.
  • Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång.
  • Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-09-28 2018-09-26 Hanna Oscarsson