Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Länsstyrelsernas nya tillämpning ger ökade jaktmöjligheter för svenska jägare under hösten men tar inte heller helt bort möjligheten till jkat för utländska jägare. Foto: Magnus Hansson

Så här funkar fjälljakten framöver

Under våren börjar den nya förordningen om förtur i småviltsjakt att gälla. De tre länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har nu föreslagit hur den nya lagen ska tillämpas.

2017-01-25

I samråd med Jordbruksverket har de tre länsstyrelserna enats om en inriktning. Under 2017/2018 tillämpas den nya förordningen så här:

  • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen ska upplåtas till jakt för svenska medborgare och EU-medborgae med närmare anknytning till Sverige. För sistnämnda gäller att personen äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
  • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen får upplåtas till övriga efter den 15 september.

Vad som gäller närmare med "närmare anknytning till Sverige" är ännu inte riktigt klarlagt. Länsstyrelserna kommer under början av 2017 att ta fram en rutin för hur dessa medborgare ska ansöka om tillstånd för att kunna köpa sina jaktkort.

Efter den 15 sepember gäller i princip samma regler för jakt som idag.

Det här betyder att att jägare bosatta i Sverige och de med nära anknytning till Sverige ges förtur till jakt under de första cirka tre veckorna, det vill säga den period som idag har ett högt jakttryck.

- Tillämpningen innebär även att utländska jägare ges en möjlighet att jaga i de svenska fjällen senare under hösten. Detta kommer också att gynna besöksnäringen med en förlängd säsong med besökande jaktgäster, skriver länsstyrelserna i sin information om de nya reglerna.

Tillbaka till överblick