Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Tidigare år har Länsstyrelsernas besiktningsmän haft förifyllda intyg med sig vid besiktningen som har lämnats över till skytten. Detta gäller inte från och med årets jakt. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Nytt om CITES inför björnjakten!

Jordbruksverket har nyligen beslutat om nya rutiner för hanteringen av så kallade CITES-intyg som krävs för att få sälja de björnar som fälls under ordinarie licensjakt.

Jordbruksverket försäkrar att denna handläggning kommer att prioriteras högt under augusti och september för att möjliggöra försäljning av fällda björnar. Foto: Roger Arnefalk/Mostphotos

2020-08-12

Tidigare år har Länsstyrelsernas besiktningsmän haft förifyllda intyg med sig vid besiktningen som har lämnats över till skytten. Detta gäller inte från och med årets jakt. Istället kommer skytten att vid besiktningen få ut information om hur man själv ansöker om detta CITES-intyg via Jordbruksverkets hemsida
Jordbruksverket försäkrar att denna handläggning kommer att prioriteras högt under augusti och september för att möjliggöra försäljning av fällda björnar.

En oro har varit hur man hanterar björnar i väntan på att Jordbruksverket ska skriva ut detta intyg. Den information som har lämnats säger så här:
” Det är ok att leja bort styckningen så att slakterierna får stycka upp och frysa köttet utan att sälja det medan skytten väntan på sitt CITES-intyg. Det som är viktigt är att detta sker som ett uppdragsarbete och att det är jägaren/markägaren som fortfarande är ägare till köttet. Det blir alltså ett liknande förfarande som det uppdragsarbete som en konservator utför.
Det är viktigt att slakteriet tänker på spårbarheten så att köttet kan knytas till den specifika björnen. Därför bör en kopia av besiktningsprotokollet lämnas till slakteriet.”
Hur detta har mottagits av vilthanteringsanläggningarna är i nuläget inte känt. Jordbruksverket arbetar fortlöpande med information till berörda parter angående dessa nya rutiner.


Tillbaka till överblick