Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Ny rekordnivå av fällda vildsvin

158 809 vildsvin fälldes under jaktåret 2020/2021. Det är en ökning med cirka 12 000 djur från rekordnoteringen från förra jaktåret.
– Vi får många rapporter om att vildsvinsstammen minskar, även om vi inte kan dra några sådana slutsatser utifrån avskjutningsrapporteringen, säger Jesper Einarsson jaktvårdskonsulent.

2021-10-20

Vildsvinen är knepiga att förvalta, vilket beror på att de är svåra att inventera och har hög reproduktion.
– De år som förutsättningarna är optimala kan stammen öka snabbt i antal. Och stammen sprider sig fortfarande över landet, vilket gör det svårt att säga hur stor stammen egentligen är, säger Jesper Einarsson.

Varje år rapporterar jägarna hur mycket vilt de fäller, vilket – via beräkningar och inventeringar – ger en bra bedömning om stammens ungefärliga storlek. Detta fungerar bra för exempelvis arter som rådjur, älg och räv. Men för vildsvin är det svårare att dra samma slutsatser.
– Men genom alla rapporter vi får från jägarna – tillsammans med statistik om viltolyckor –kan vi med ganska hög sannolikhet säga att stammen, på många håll i södra och mellersta Sverige, minskar.

Jesper Einarsson anger ett par olika förklaringar till att avskjutningen ökat.
– Den ena är att jägarna har blivit bättre på att jaga vildsvin, den andra är att mörkerriktmedel gjort det mycket lättare att komma åt vildsvinen när de nattetid är ute på fälten.

Men att dra några långtgående slutsatser utifrån den höga avskjutningen av vildsvin går alltså inte att göra.
– Nej, vildsvinen kommer fortsätta att sprida sig över landet i många år framöver. Därför är det omöjligt att försöka förutspå hur stammens storlek kommer att påverkas av avskjutningen. Men vi kan definitivt säga att vildsvinsstammen – lokalt på många ställen – har blivit mindre.

Han menar att jägarna gör ett mycket bra jobb med att begränsa skadorna som vildsvinen orsakar.
– Vildsvin är det vanligaste jaktbytet idag. Vi skjuter idag dubbelt så många vildsvin som älgar, säger Jesper Einarsson.

Tillbaka till överblick