Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Den 1 maj blir råbockarna lovliga. Jakten pågår sedan till 15 juni. Foto: Wildmedia/Mostphotos

Snart premiär för ifrågasatt vårbockjakt

Den 1 maj blir vårbockjakt tillåtet i hela Sverige trots ett stort motstånd mot jakten i alla Sveriges sydliga länsföreningar.
– Med tanke på motsättningarna mot jaktformen behövs ett stort ansvarstagande och försiktighet av de som väljer att jaga, bland annat för att hålla goda relationer med jaktkamrater och en god kvalitet på rådjursstammen, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

2022-04-27

Vårbockjakt eller inte. Frågan är omdiskuterad. Jakttiderna ifrågasatta. Länsföreningarna och väldigt många medlemmar i södra Sverige är helt emot jaktformen.
Just därför ville Svenska Jägareförbundet inte att jaktformen skulle tillåtas i södra delarna. Beslutet från regeringen blev något helt annat.
– Bland jägarna skiljer sig åsikterna åt. Många är emot och är oroliga för stammens utveckling även om det finns de som är för. Just de starka åsikterna gör jaktpremiären lite speciell. Det krävs en stor portion av ansvarstagande och försiktighet av de jägare som väljer att jaga, för att inte skapa osämja inom eller mellan jaktlag, säger Magnus Rydholm.

Den 1 maj blir råbockarna lovliga. Jakten pågår sedan till 15 juni.

Försiktighet

I de mellansvenska län som har haft vårbockjakt har man hittat ett sätt hantera jaktformen. Problemet när jakten nu tillåtits i hela landet är att förutsättningarna inte ser likadana ut.
– Gårdarnas storlek i södra Sverige är oftast mindre vilket gör att en råbock rör sig över flera fastigheter. Därtill finns det ett stort intresse för stora troféer från jaktturismen som gör frågan ännu mer komplex. Men det finns inte fler råbockar för att man utökat jakttiden.

– Som jägare är det viktigt att förvalta viltet på ett klokt sätt. Detta är den viktigaste uppgiften och grundfundamentet i vår etik och vårt ansvar. Vi ska inte medvetet jaga på ett sätt som gör att stammen får fel köns- eller ålderssammansättning. Då gör vi viltet en otjänst. Därför bör de som väljer att jaga att göra det med eftertanke och försiktighet, eftersom rådjursstammen redan idag har en skev ålders- och könsfördelning, säger Magnus Rydholm

– Försiktighet är ett ledord som jag tror ska prägla jakten. Har man en liten mark där jaktkamrater eller grannarna är emot vårbockjakt så kanske man ska stanna hemma. Det kan aldrig vara värt att ha dåliga relationer för att få fälla en råbock. Väljer man att jaga och fäller en bock kanske man ska stanna hemma 16:e augusti.
– Vi jägare säger ofta att vi står på viltets sida. Låt oss tillsammans visa att vi gör det, genom att stärka rådjursstammens kvalitet. Då måste vi inse att förvaltning oftast handlar om att fälla rätt djur – inte alltid det som är störst, säger Magnus Rydholm.

7 tips inför vårbockjakten

  1. Förvalta rådjursstammen klokt. Eftersträva en hög medelålder på råbockarna.
  2. Jakttiden är lång 1 maj till 15 juni. Använd inledningen till att inventera stammen innan du bestämmer dig för vilken bock som ska fällas.
  3. Har du många stora bockar kan man fälla en stor. Har man många små kan man fälla en liten. Har man väldigt få råbockar kanske man ska spara dessa till nästa jaktsäsong.
  4. Ska du fälla en kapital bock, bör det finnas minst ytterligare en stor råbock i det området.
  5. Har du fällt en vårbock ska du kanske ställa in jakten den 16 augusti i det området.
  6. Ha en dialog med jaktkamrater och jaktgrannar kring hur ni tillsammans ska förvalta rådjursstammen – främst råbockarna – utifrån de nya förutsättningarna. Målet bör alltid vara en bra ålders- och könsfördelning.
  7. Om du har bra förutsättningar för tillvaratagandet får du bättre kvalitet på köttet.
Tillbaka till överblick