Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Rekordmånga vildsvin sköts under jaktåret 2020/2021. Foto: Sirpa Ukura/Mostphotos

Jakten ger effekt – vildsvinsstammen minskar

Svenska Jägareförbundet följer årligen avskjutningen av alla viltarter. Under jaktåret 2021/2022 minskade avskjutningen av vildsvin med 41 000 djur.
– Detta är en tydlig markering att stammen minskar, men detta är statistik på nationell nivå vilket innebär att det ser olika ut beroende på var i landet man tittar, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

2022-10-13

Staten, lantbruket och jägarna har under åren vidtagit många olika åtgärder för att minska de skador som vildsvinen orsakar. Samtidigt är det ett värdefullt vilt som producerar mycket klimatsmart kött. 
Under jaktåret 2020/2021 sköts rekordmånga vildsvin – 161 000 djur.
– Mörkerriktmedel samt många duktiga och effektiva jägare låg bakom ökningen, säger, Anders Nilsson.
Nu pekar det mesta mot att stammens storlek har minskat.
– Den höga avskjutningen, tillsammans med en köldknäpp när kultingarna var små är de troliga orsakerna till att stammen har minskat. Någon annan förklaring är svår att se. Engagerade jägare som tillsammans med markägarna gör insatser ger ofta god effekt.
En sak som stödjer den teorin är antalet viltolyckor. Där syns minskningen för vildsvin tydligt. 2018 anmäldes 6900 olyckor med vildsvin, 2021 var siffran 5300 (en minskning med 24 procent). 
Under jaktsäsongen 2021/2022 fälldes cirka 120 000 vildsvin. Det är en minskning med 41 000 djur, eller 26 procent. 
– Det är viktigt att påpeka att detta är nationella siffror. Inom varje län kan situationen se väldigt olika ut. På vissa håll har de minskat, medan de ökat i andra delar. Men i ett nationellt perspektiv har stammen minskat. Någon annan förklaring till minskningen i avskjutningen kan vi inte se.
– Men som alla vet har vildsvinen en hög reproduktionsförmåga. Förbundet kommer att följa utvecklingen noga. Situationen kan förändras snabbt, så det är inte osannolikt med att stammen ökar igen, säger Anders Nilsson.

Tillbaka till överblick