Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

det är inte de legala vapenägarna och deras vapen som är problemet i samhället utan de kriminella som använder insmugglade illegala vapen. Foto: Madeleine Lewander

Nya regler om vapenmagasin från 1 juli 2023

Nyligen beslutade riksdagen om nya regler för bland annat vapenmagasin som behövs för att implementera EU:s vapendirektiv i den svenska vapenlagen.
– De nya reglerna om vapenmagasin påverkar endast ett fåtal jägare, men det är viktigt att alla jägare känner till dem så fel inte begås i onödan, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2023-06-27

Frågan om tillståndsplikt på vapenmagasin har länge varit aktuell och förbundet har hela tiden tillsammans med övriga skytterörelsen arbetat för att någon tillståndsplikt inte skulle införas, eftersom det inte är de legala vapenägarna och deras vapen som är problemet i samhället utan de kriminella som använder insmugglade illegala vapen.

– Vi lyckades stoppa det när en svensk utredning föreslog det, men efter att EU satte igång arbetet med ett förändrat vapendirektiv, lyckades vi bara stoppa förslagen delvis, säger Ola Wälimaa.

– Reglerna som nu ska implementeras i Sverige framhålls av andra skytteorganisationer i Europa som de med minst inverkan för legala vapenägare, så ur det perspektivet har vi ändå lyckats bra i Sverige – även om vi inte vill ha någon tillståndsplikt alls på vapenmagasin.

Men vad innebär då de nya reglerna om vapenmagasin?

De vapenmagasin som omfattas är enbart löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning som kan innehålla fler än 20 patroner, eller mer än 10 patroner om det passar i ett skjutvapen som har en piplängd som överstiger 30 cm och en totallängd som överstiger 60 cm.

– Reglerna är formulerade efter EU:s regelverk och betyder i klartext att endast löstagbara vapenmagasin till halvautomatiska pistoler som har mer än 20 skott samt löstagbara magasin till halvautomatiska gevär som har mer än 10 skott omfattas, dessa brukar omnämnas som ”stora magasin”, säger Ola Wälimaa.

– Detta innebär alltså för det första att inga fasta/integrerade magasin omfattas och att inga löstagbara magasin till några andra vapen än halvautomatiska vapen omfattas av reglerna. Alltså omfattas inte löstagbara magasin till manuellt repeterande vapen som vanliga studsare. Vidare omfattas inga löstagbara magasin till vapen med kantantänd ammunition, även om de är halvautomatiska. Inte heller omfattas magasin till helautomatiska vapen som AK4 eller k-pist M45.

Han förklarar att det inte är förbjudet att inneha ”stora magasin” som omfattas av regelverket, så länge man innehar ett vapen som magasinet passar till.

– Så de jägare, skyttar och samlare som har tillstånd att inneha ett vapen som magasinen passar till får såklart fortsätta ha så många magasin som helst till sina vapen, säger Ola Wälimaa.

– När det gäller jakt så ska man dock komma ihåg att Naturvårdsverket inte tillåter större magasin än femskottsmagasin för halvautomatiska kulgevär generellt sett och sedan får man bara ha tvåskottsmagasin när det gäller jakt på fågel och stora rovdjur. När det gäller björn kan länsstyrelsen numera ge dispens, efter att vi drivit frågan, säger Ola Wälimaa.

– Eftersom inga märknings- eller förvaringskrav införs så innebär de nya reglerna för de legala vapenägarna bara att man inte kan ge bort eller sälja sina ”stora magasin” till andra än de som har tillstånd att inneha dem.

– De som nu faktiskt har sådana ”stora magasin” som omfattas av de nya reglerna från 1 juli 2023 utan att ha tillstånd att inneha passande vapen, måste dock göra sig av med dem på något sätt eller söka tillstånd att inneha dem senast sista oktober 2023, avslutar Ola Wälimaa.

Tillbaka till överblick