Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Jakten på lodjur i Sverige är väl förankrad i forskning och beslut om jakt grundar sig bland annat på den årliga inventeringen som jägarna är en viktig del i. Foto: Mostphotos

Därför jagas lodjuren

Dagens moderna lodjursjakt i Sverige har funnits sedan 1990-talet. Jaktmotståndare ifrågasätter idag jakten, ofta med känsloargument.
–Jakten är, och ska vara, faktabaserad. Det är viktigt att det finns en bred förståelse för att dagens jakt inte hotar några viltstammar och att svenska staten följer alla regler vid beslut om jakt på stora rovdjur, säger Svenska Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm.

2024-02-29

Staten, i egenskap av länsstyrelsen, beslutar om licensjakt på lo för att förebygga skador på tamdjur och renar samt öka acceptansen för djuret. Lodjursstammen i landet uppskattas till 1417 djur och populationen är därmed långt över nivån för gynnsam bevarandestatus på 870 individer.

Varför jagar vi lodjur?

–Precis som andra stora rovdjur påverkar lodjuren sin omgivning. Jakten syftar till att hitta en bra balans mellan flera olika intressen och samtidigt säkerställa livskraftiga bestånd på lodjur, svarar Magnus Rydholm.
–Det är staten – via länsstyrelserna – som beslutar om antal djur som ska fällas. Jägarna kan inte ansöka om jakt utan nivån på jakten bestäms utifrån andra kriterier.

Vilka kriterier avgör hur stor jakten blir?

–Det finns förvaltningsplaner för lodjuren. Lite förenklat kan man säga att varje län bestämmer en miniminivå. När inventeringarna visar att stammen är större än den lägsta nivån kan länsstyrelsen besluta om licensjakt på lodjur men bara om jakten har ett tydligt syfte som att öka acceptansen för lodjuren eller minska skadorna. Ligger stammen mycket över miniminivån blir utrymmet för jakt större.

Hotar lodjursjakten stammen?

–Nej, jakten är strikt reglerad och bygger på de senaste inventeringarna.

Hur mår lodjursstammen?

–Den mår väldigt bra. I början av 1990-talet var den officiella siffran cirka 200 lodjur i landet, men då fanns djuren i huvudsak i den norra halvan av landet. Idag finns det lodjur i hela landet och stammen uppgår till drygt 1400 djur.
–Lodjursförvaltningen har varit mycket framgångsrik. En viktig aspekt till framgången är att lodjuren också har jagats. Jakten har inte stoppat spridningen eller expansionen.

Varför är jakten viktig för lodjursförvaltningen?

–Ny forskning visar att lodjur och rådjur har ett cykliskt samband. Blir det för många lodjur så minskar rådjuren, vilket i sin tur leder till att lodjuren minskar. Genom att förvalta stammarna med jakt så undviks dessa stora fluktrationer. I praktiken kan vi hålla lodjursstammen stabil, svarar Magnus Rydholm.

Förstår du att motståndare ifrågasätter jakten?

–Både ja och nej. Jag förstår att det finns människor som inte gillar jakt och därför ogillar detta. Men jag har svårt att förstå misstron mot staten – att den skulle vilja skada lodjursstammen – samt känsloargument som att vissa djur är vackrare än andra eller att jägare är onda. Jag kan inte förstå en så naiv och konspirationsfylld verklighetsbeskrivning.
–Visst är lodjuret ett spännande och vackert djur. Men argumentet haltar. Ska djur delas in i fula eller vackra? Detta vore i så fall förödande för en sund syn på djur och natur med hög biologisk mångfald. Det är just därför som viltförvaltning ska vara faktabaserad och inte känslostyrd.

Vad krävs för att få jaga lodjur?

–Som jägare ska man naturligtvis förbereda sig, träna skytte, ha tillgång till eftersökshundar med mera. Men den formella biten handlar om att anmäla sig till Naturvårdsverket och därefter följa länsstyrelsens beslut. Alla jägare bör med andra ord läsa igenom beslutet från länsstyrelsen i det län där man ska jaga och följa de regler som anges, säger Magnus Rydholm.

Tillbaka till överblick