Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Har du fångat en varg eller ett lodjur på viltkamera, eller sett spår efter rovdjur – rapportera i Skandobs. Foto/Montage: Mostphotos

Slutspurt i rovdjursrapporteringen

Än finns tid att inventera och rapportera rovdjur. Observationer fram till sista februari för lo och sista mars för varg räknas till länsstyrelsernas kvalitetssäkrade rapport.

2024-02-09

Att rapportera rovdjursobservationer, allt ifrån synobservationer till bilder på viltkameror och spår, bidrar till en faktabaserad förvaltning av de stora rovdjuren. Dessa är viktiga pusselbitar för att myndigheterna ska kunna besluta om licensjakt.
– Få andra grupper har samma kunskap om vad som rör sig över deras marker än jägarna. Utan deras rapporterade observationer vet vi helt enkelt mycket mindre om rovdjursstammarna, både deras antal, rörelsemönster och beteende, säger Jonatan Lilja, rovdjursansvarig region syd Svenska Jägareförbundet.

När jägarna rapporterar in rovdjursobservationer bidrar de alltså till ökad kunskap både lokalt och sammantaget över landet – en förutsättning för licensjakt. Jägarnas observationer och rapportering gör det möjligt att se rovdjursstammens utveckling i landet över tid, det gör stor skillnad för förvaltningen av stora rovdjur i Sverige.

Rapportering resulterar också i en ökad trygghet för lantbruket. Med bättre överblick över var lodjur och varg befinner sig, finns också bättre förutsättningar att i god tid sätta in åtgärder som skyddar boskapsbesättningar. Men det är inte bara för forskningens och myndigheters skull som jägarna rapporterar. Många märker snabbt hur roligt det är att se vad som rör sig på jaktmarkerna och kanske fånga ett lodjur på bild. Med hjälp av viltkameror blir det lättare att få till rovdjursobservationer även när det inte finns någon snö och inventeringen blir dessutom mer tillförlitlig.

Än finns tid kvar att bidra till ett viktigt arbete som får genomslag på många nivåer. Rapportering görs enkelt i Skandobs och här kan du även följa lokala rapporteringar i ditt område. En steg-för-steg-guide till Skandobs finns att ladda ner från Svenska Jägareförbundets webb
Mer information om viltkameror och vilka regler som gäller när man använder dessa finns hos Naturvårdsverket. Vill du ha övriga tips eller råd kan du alltid vända dig till din lokala jaktvårdskonsulent.

Tillbaka till överblick