Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Stödet ska möjliggöra att intressenter inom områden kan mötas och föra dialog, men även rent praktiskt komma till handling. Foto: Thomas Ohlsson

Sök pengar för vildsvinsprojekt

I en nationell satsning som Länsstyrelsen Kronoberg samordnar, finns det nu möjlighet att söka bidrag för ett antal samverkansaktiviteter i vildsvinskedjan. Vildsvinsjägare i hela Sverige kan söka.

2024-02-19

Nu går det att söka bidrag, där totalkostnaden för aktiviteten kan vara 20 000 – 40 000 kronor, från projektet ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”. 
– Här öppnar sig en möjlighet för vildsvinsjägare att konkret kunna få finansiering när jakt och förvaltning över större områden behöver samordnas eller kurser och utbildningar behövs, säger Anders Nilsson, bitr riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

En samverkansaktivitet kan vara en gemensam jakt arrangerad av markägare, jägare i samarbete med en vilthanteringsanläggning eller en kommun, ett seminarium eller en workshop. Det kan även vara en del av ett större evenemang. Det går att få ersättning för till exempel arvode, resekostnad, logi, lokalhyra, information om aktiviteten och annat.
– Syftet är att främja den lokala samverkan kring vildsvin och förvaltning. Stödet ska möjliggöra att intressenter inom områden kan mötas och föra dialog, men även rent praktiskt komma till handling. Ett bra exempel är när Jägareförbundet anordnat ”Vildsvinsnatta”. Ett arrangemang med vildsvinsjakt över större område, där kommuner, jägare och vilthanteringsanläggningar samarbetat och köttet sedan skänkts till äldre- och barnomsorg, säger Anders Nilsson.

När länsstyrelsen får in intresseanmälningarna kommer de sedan att välja ut några och upphandla i projektet ”Vildsvinsförvaltning i samverkan” genom att begära in en offert. Svaret på offerten ska innehålla en detaljerad beskrivning av aktiviteten och kostnaderna för den. Väljs du och/eller din organisation ut får ni sedan tre veckor på er att komma in med en detaljerad offert. Ansökningarna ska skickas in till länsstyrelsen i Kronoberg senast den 18 mars.

Läs mer och ansök här

Det här är en aktivitet i projektet Vildsvinsförvaltning i samverkan - nationellt som med stöd från Landsbygdsprogrammet vill bidra till utvecklad vildsvinsförvaltning och mer vildsvinskött på konsumenternas tallrikar. Länsstyrelsen Kronoberg, LRF och Svenska Jägareförbundet samarbetar. Länsstyrelsen Kronoberg samordnar länsstyrelserna i hela landet i den här aktiviteten.

 

Tillbaka till överblick