Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

Jakt på vårbock pågår 1 maj till 15 juni. Försiktighet är ett ledord som ska prägla jakten. Foto: Kenneth Schulze

Försiktighet och ansvarstagande när vårbockjakten drar igång

För två år sedan blev vårbockjakt tillåtet i hela Sverige, efter att endast varit tillåtet i vissa delar av landet. Jakttiden är 1 maj till 15 juni.
– Det krävs en stor portion av ansvarstagande och försiktighet av de jägare som väljer att jaga råbock på våren, bland annat för att hålla goda relationer med jaktkamrater och en god kvalitet på rådjursstammen, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet.

2024-04-29

Vårbockjakten är omdiskuterad. Jakttiderna ifrågasatta.
– Bland jägarna skiljer sig åsikterna åt. Många är emot och är oroliga för stammens utveckling även om det finns de som är för. Just de starka åsikterna gör jakten lite speciell. Det krävs en stor portion av ansvarstagande och försiktighet av de jägare som väljer att jaga, för att inte skapa osämja inom eller mellan jaktlag, säger Magnus Rydholm.

Försiktighet
I de mellansvenska län som har haft vårbockjakt har man hittat ett sätt att hantera jaktformen. Problemet är att förutsättningarna inte ser likadana ut i södra Sverige.
– Gårdarnas storlek i södra Sverige är oftast mindre vilket gör att en råbock rör sig över flera fastigheter. Därtill finns det ett stort intresse för stora troféer från jaktturismen som gör frågan ännu mer komplex. Men det finns inte fler råbockar bara för att man utökat jakttiden, säger Magnus Rydholm.
Som jägare är det viktigt att förvalta viltet på ett klokt sätt. Detta är den viktigaste uppgiften och grundfundamentet i vår etik och vårt ansvar. Därför bör de som väljer att jaga på våren att göra det med eftertanke och försiktighet.
– Försiktighet är ett ledord som jag tror ska prägla jakten. Har man en liten mark där jaktkamrater eller grannarna är emot vårbockjakt så kanske man ska stanna hemma. Det kan aldrig vara värt att ha dåliga relationer för att få fälla en råbock. Väljer man att jaga och fäller en bock kanske man ska stanna hemma 16:e augusti, säger Magnus Rydholm.

5 tips inför vårbockjakten

  1. Förvalta rådjursstammen klokt. Eftersträva en hög medelålder på råbockarna.
  2. Jakttiden är lång, 1 maj till 15 juni. Använd inledningen till att inventera stammen innan du bestämmer dig för vilken bock som ska fällas.
  3. Har du många stora bockar kan man fälla en stor. Har man många små kan man fälla en liten. Har man få råbockar kan man spara dessa till nästa jaktsäsong.
  4. Har du fällt en vårbock ska du kanske ställa in jakten den 16 augusti i det området.
  5. Ha en dialog med jaktkamrater och jaktgrannar kring hur ni tillsammans ska förvalta rådjursstammen. Målet bör alltid vara en bra ålders- och könsfördelning.
Tillbaka till överblick